Ikgadējā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. kursu izglītojamie izpēte adaptācijas nolūkos

Tehnikuma 1. kursa izglītojamo izpēte norisinājās visa 2022. gada oktobra mēneša garumā, savukārt novembrī tika apstrādāti un analizēti visi iegūtie dati.

Galvenie pētījuma uzdevumi bija šādi:

1) mūsu audzinātājiem sniegt plašāku izpratni par jaunajiem izglītojamajiem tehnikumā;

2) noteikt izglītojamos, kam ir nepieciešams atbalsts;

3) sniegt grupu audzinātājiem ieteikumus darbam ar izglītojamajiem, lai veicinātu izglītojamo labāku iekļaušanos izglītības procesā;

4) veicināt labvēlīgu psiholoģisko gaisotni mācību grupās.

Izpētes ietvaros tika apskatīti vairāki jautājumi:

1) izglītojamo motivācija mācīties: kāda tā ir? Kāpēc izglītojamie apmeklē nodarbības tehnikumā? Kādi ir izglītojamo galvenie motīvi mācīties?

2) izglītojamo pašvērtējums: kāda ir sevis uztvere mūsu izglītojamajiem?

3) grupu saliedētība: vai izglītojamie jūtas piederīgi savām mācību grupām?

4) izglītojamo psiholoģiskais stāvoklis: kā jūtas mūsu izglītojamie?

Izpētē piedalījās 175 izglītojamie. Apkopotā veidā izpētes rezultāti un to analīze tika sniegta mūsu tehnikuma vadībai.

Izglītojamajiem ir iespēja katram individuāli iepazīties ar saviem rezultātiem tehnikuma psihologa kabinetā – Mendeļejeva ielā 1, 401.k.

Ieteikumus veiksmīgai adaptācijai un mācību motivācijas veicināšanai var apskatīt tehnikuma psihologa sadaļāhttp://www.dttt.lv/psihologs/

22.11. 2022.                                                                              

Informāciju sagatavoja

psiholoģe Alisa Žuravļova

Tālr./WhatsApp: +371 24780214

e-pasts: alisa.zuravlova@dttt.lv