Skolotāji piedalās Erasmus+ programmas kursos Portugālē

No 2022. gada 29.novembra līdz 3.decembrim Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi un profesionālās izglītības speciālisti – direktora vietnieks izglītības jomā Oļegs Kartašovs, pedagogi Andrejs Dortiņš, Olga Iznova, Diāna Ogerelova un projektu vadītāja Sandra Celmiņa – Erasmus+ programmas projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) un “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173) ietvaros piedalījās “ACJ Informatica Lda” organizētajos kursos, kas norisinājās Loulē un Faro, Portugālē.

Mobilitātes laikā tehnikuma darbinieki izzināja Portugāles izglītības sistēmu, iepazina jaunākās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas mācību procesā, lai to dažādotu un veidotu apgūstamajai programmai atbilstošāku, paši šīs tehnoloģijas izmēģināja praksē, dibināja kontaktus ar kursu dalībniekiem no citām valstīm, dalījās savā pieredzē par dažādu starptautisku projektu īstenošanu, vēroja stundas dažādos mācību priekšmetos, izzināja, kā Portugālē tiek īstenota iekļaujošā izglītība un ar kādām grūtībām saskaras pedagogi. Tāpat projektu vadītāja Sandra Celmiņa uzstājās Portugāles Erasmus+ programmas Nacionālās aģentūras organizētajā seminārā par programmas iespējām un izglītības iestāžu starptautisko pieredzi.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189) un skolu izglītības sektora projektu “Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Sandra Celmiņa