Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Izglītojamie 2022/2023.mācību gada pirmajā semestrī ir aktīvi vērojuši animācijas un kinofilmas, iepazīstot Latvijas kultūru un mākslu

2022./2023.mācību gada pirmajā semestrī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros turpina izzināt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, vērojot kinofilmas, animācijas un dokumentālās filmas.

Tehnikuma izglītojamie un grupu audzinātāji labprāt izmantoja iespēju noskatīties filmas, patstāvīgi izvēloties tādu filmu, kas ir viņu interešu lokā, mēģinot ar to palīdzību izprast mūsdienu dzīvi, atrodot likumsakarības starp pagātni un tagadni. Kopumā visa mācību semestra garumā „Latvijas Skolas soma” programmas pasākumos „Kinofilma kā iespēja izprast šodienu” un “Latvijas kino māksla” piedalījās 505 tehnikuma izglītojamie.

Tiešsaistes režīmā jaunākās kinofilmas izvēlējās skatīties 27 izglītojamo grupas, no kurām 1 grupa noskatījās animācijas filmu „Projām”, 1 grupa noskatījās daudzsēriju kinofilmu „Emīlija. Latvijas preses karaliene”, 1 grupa – filmu „Maija un Paija”, 1 grupa – filmu „Romeo un Džuljeta”, 3 grupas latviešu valodas stundās izvēlējās noskatīties dokumentālo filmu „Zemnieki”, 4 grupu izvēle krita uz filmu „Nameja gredzens”, 3 grupas noskatījās „Neona pavasaris”, 2 grupas – „Spogulī”, 3 grupas noskatījās filmu „Tizlenes”, savukārt visvairāk izglītojamo grupu – tās bija 8 – izvēlējās filmu „Sapņu komanda 1935”, tādā veidā bagātinot un veidojot aizraujošāku mācību procesu.

Noskatoties filmas, izglītojamie sniedza atgriezenisko saiti, apspriežot filmas, daloties ar iespaidiem par redzēto. Izglītojamie atklāti stāstīja par to, cik interesantas viņiem likās filmas. Lielākajai skatītāju daļai izvēlētās filmas ļoti patika, viņi izteica domas, ka „ir nepieciešamas filmas ar kultūrvēsturisko vērtību”, novērtēja, ka tās ir „aizraujošas, iedvesmojošas, motivējošas, kvalitatīvas; filmas ar interesantiem sižetiem, kuras māca būt mērķtiecīgiem, nepadoties, iet uz priekšu”. Daži izglītojamie novērtēja filmas savādāk: „pamaz emociju”, bet citiem nepatika filmu „pārspīlējumi”. Viennozīmīgi filmas neatstāja izglītojamos vienaldzīgus un, izsakot pretrunīgas domas, viņi varēja apspriest filmu notikumus, attiecinot tos uz mūsdienu situācijām, tādējādi mēģinot izprast šodienu.

Programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja projektu koordinatore Valentīna Zinovjeva