Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie programmā „Latvijas skolas soma” iepazīst daudzveidīgas kultūras norises

2022./2023. mācību gada pirmajā semestrī, lai bagātinātu un veidotu aizraujošāku mācību procesu, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie, grupu audzinātāji un skolotāji izmantoja iespēju piedalīties programmas „Latvijas skolas soma” pasākumos.

Grupu LD-31 un P-11 izglītojamie apmeklēja mākslas centru “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”, kur gida pavadībā tika iepazīta mākslinieka Marka Rotko biogrāfija, dažādie daiļrades periodi un mākslas centra ekspozīcijas.

Daugavpils skrošu rūpnīcas izzinošā pasākumā grupu DT-21, MK-2/V-16 un K/V-11 izglītojamie iepazina rūpnīcas 125 gadus seno vēsturi, tur esošās iekārtas, izmantotās vēsturiskās tehnoloģijas un to izmaiņas.

Savukārt Daugavpils Māla mākslas centra pasākumā grupu PR-31 un P-42izglītojamie paplašināja savas zināšanas par Latvijas Kultūras kanonā iekļautās vērtības – Latgales keramikas – vēsturi un tradīcijām. Profesionāla keramiķa klātbūtnē izglītojamie iepazina māla plastiskās īpašības, ornamentēšanas tehnikas un keramikas izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskā procesa posmus, keramikas darbnīcu un tās aprīkojumu. Papildus pasākuma laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar keramikas vēsturisko attīstību, tradicionālajām keramikas trauku formām, kā arī Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” keramiķu darinājumiem.

Programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa