Starptautiskā “Paldies” diena

2023. gada 11. janvārī tika atzīmēta Starptautiskā „Paldies” diena, lai atgādinātu mums par to, cik svarīgi ir sniegt un saņemt pateicības vārdus. „Paldies” vārds sagādā prieku un iedvesmo mūs darīt labus darbus arī turpmāk, tāpēc svarīgi būt pateicīgiem tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus un sniedz savu palīdzību ikdienā – pateikties par viņu uzmanību un atbalstu, par ticību mums, par viņu rūpēm un labsirdību, par draudzību un uzticēšanos mums.

11. janvārī „Paldies” akcijas ietvaros tika izveidotas divas pieturas tehnikuma mācību korpusos – Strādnieku ielā 16 un Mendeļejeva ielā 1. Tehnikuma izglītojamajiem un darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem piemēriem, kam var pateikties un par ko var būt pateicīgs,  kā arī uzrakstīt zīmīti ar pateicības vārdiem – draugiem, grupas biedriem, skolotājiem, vecākiem, tehnikuma darbiniekiem vai  kam viņi paši vēlas.

Visi interesenti varēja paņemt arī saldo dāvanu ar zīmīti „Sirsnīgs PALDIES!” un uzdāvināt to kādam, kam viņi vēlētos pateikties.

Akcijas laikā tika saņemtas 215 zīmītes ar siltiem pateicības vārdiem un izsniegtas 288 saldās dāvanas.

Īpašs PALDIES tehnikuma izglītojamo pašpārvaldes vadītājam Jurim Ostrovskim par sniegto palīdzību un pašpārvaldes locekļiem Ņikitam Kovaļevskim (KS-21), Ksenijai Aņisimovai (KS-21) un Robertam Peirāgam (LD-11) par palīdzību „Paldies” akcijas īstenošanā Mendeļejeva ielas 1 mācību korpusā.

Liels paldies visiem, kas palīdzēja īstenot šo pasākumu: direktora vietniecei karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļenai Didevičai, Mendeļejeva ielas 1 mācību korpusa nodaļas vadītājai Anitai Lazuko un tehnikuma mācību korpusu tehniskajam personālam.

Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe Alisa Žuravļova