Projekta „ArtIn Future” rezultātu izplatīšanas pasākums

2023.gada 24.janvārī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekta „ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138) rezultātu izplatīšanas pasākums. Tehnikuma pedagogi, izglītojamie un citi darbinieki 2 gadu garumā īstenoja šo interesanto projektu, kas ir saistīts ar mūsdienās aktuālo mākslīgā intelekta tēmu. Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā piedalījās 27 dalībnieki no 13 pilsētas izglītības iestādēm.

Pasākuma gaitā tā dalībnieki uzzināja par projekta īstenošanas mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem, tā partneriem un projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Projekta „ArtIn Future” īstenošanā ir iesaistīti 5 partneri no 4 valstīm (Vācija, Austrija, Spānija, Latvija), projekta ietvaros ir izstrādāti 3 intelektuālie rezultāti – tie ir mācību materiāli, ko var integrēt mācību procesā, tādējādi iepazīstinot izglītojamos ar dažādiem mākslīgā intelekta aspektiem.

Savukārt direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs dalījās pieredzē par mākslīgajam intelektam veltītas izstādes (ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Machine Learning Human Dreams) apmeklējumu Drēzdenē 2022.gada novembrī, kas pilnībā saskan ar projekta tēmu. Tā kā izstādē viena no aktivitātēm piedāvāja nošķirt viltus ziņas no patiesām ziņām, līdzīgs uzdevums tika piedāvāts arī projekta rezultātu izplatīšanas pasākuma dalībniekiem, īstenojot spēli „Fake or Real?”. Tāpat tehnikuma telpās ir iespējams apskatīt šīs izstādes apmeklējumam veltītu fotoizstādi.

Pasākuma turpinājumā projekta īstenošanā iesaistītie pedagogi dalībniekiem piedāvāja praktiskos uzdevumus, lai labāk iepazītu visus trīs projekta intelektuālos rezultātus un to saturu: skolotājas Jūlija Plečkena un Maija Vasiļevska piedāvāja klātesošajiem izvērtēt mākslīgā intelekta potenciālu un riskus ētikas aspektā. Viesi, darbojoties grupās, izpētīja tādas mākslīgā intelekta pozīcijas kā mobilie telefoni, čatboti jeb virtuālie asistenti, tulkotāji, pēc tam prezentēja savus rezultātus pārējiem. Savukārt skolotāja Olga Bazarova piedāvāja izzināt, kā mācību procesā var izmantot dažādas mākslīgā intelekta lietotnes. Pasākuma dalībnieki – pedagogi ar lielu interesi guva zināšanas, ko turpmāk var izmantot darbā ar skolēniem. Pasākuma noslēguma daļā skolotāja Angelika Paškeviča prezentēja mākslīgā intelekta tiešsaistes akadēmiju – atvērto izglītības resursu krātuvi, kur ir apkopoti materiāli par mākslīgo intelektu, ko arī var izmantot gan mācību procesā, gan arī lai papildinātu savas personīgās zināšanas.

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums norisinājās ļoti labvēlīgā gaisotnē. Dalībnieki iesaistījās gan kopīgās saliedēšanas aktivitātēs, gan darbojās grupās, gan piedalījās diskusijās. Skolotāji bija priecīgi par saņemtajiem mācību materiāliem, kas ir izstrādāti projekta ietvaros, un sniegto plašo informāciju, kā arī praktisko pieredzi, kas ir patiesi lietderīga un noderīga turpmākajā darbā.

Pateicamies dalībniekiem, tehnikuma darbiniekiem un izglītojamajiem par projekta „ArtIn Future” rezultātu izplatīšanas pasākuma organizēšanu un veiksmīgas norises nodrošināšanu.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības projektu „ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa