Projekta „DIG-i-READY” rezultātu izplatīšanas pasākums

2023.gada 24.janvārī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekta „DIG-i-READY” (Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093) rezultātu izplatīšanas pasākums. Jāpiemin, ka projekts tika īstenots kā atbildes reakcija uz Covid-19 pandēmiju un tās radīto situāciju ar attālinātajām mācībām. Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta izglītojamajiem ar īpašām mācīšanās vajadzībām un attālinātajai apmācībai profesionālās izglītības sfērā. Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā piedalījās 27 dalībnieki no 13 pilsētas izglītības iestādēm.

Pasākuma gaitā tā dalībnieki uzzināja par projekta īstenošanas mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem, tā partneriem un projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Projekta „DIG-i-READY” īstenošanā ir iesaistīti 9 partneri no 7 valstīm (Vācija, Austrija, Kipra, Beļģija, Itālija, Bulgārija, Latvija), tostarp Eiropas līmeņa asociācijas, kas atbalsta cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Projekta galvenais mērķis ir apkopot dažādas pieejas attālinātajām mācībām, izveidojot labās prakses katalogu, kā arī izveidot rokasgrāmatu, kur tiks sniegta informācija par digitālo kompetenču ietvaru, indikatoru kopumu ilgtspējīgai, pieejamai, līdzsvarotai, iekļaujošai digitālai izglītībai, vadlīnijas pāriešanai uz darbu digitālā vidē, digitālo rīku un metodiku apkopojums, kā arī ieteikumi sistēmiskām pārmaiņām.

Lai nodrošinātu tādu materiālu izstrādi, kas tiešām būtu piemēroti gan izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, gan izglītotājiem, kas strādā ar šādiem izglītojamajiem, projektā darbojas Konsultatīvā padome – tās uzdevums ir sniegt atbalstu un padomu gan starptautiskā, gan lokālā līmenī. Konsultatīvās padomes darbā Latvijā ir iesaistījušies skolotāji no Medumu speciālās pamatskolas: Tatjana Korotkova un Aleksejs Korotkovs.

Pasākuma turpinājumā dalībniekiem tika piedāvāta iespēja izpētīt vairākus no labās prakses katalogā iekļautajiem piemēriem un tos analizēt, kā arī dalīties savās pārdomās par galvenajiem izaicinājumiem, ar ko sastopas izglītojamie ar īpašām vajadzībām un viņu izglītotāji attālinātā mācību procesa laikā. Viesi, darbojoties grupās, izpētīja dažādu valstu pieejas attālinātajā darbā ar izglītojamiem ar īpašām vajadzībām, atrodot stiprās puses un vājās vietas, pēc tam prezentēja savus rezultātus pārējiem.

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums norisinājās ļoti labvēlīgā gaisotnē. Dalībnieki iesaistījās gan kopīgās saliedēšanas aktivitātēs, gan darbojās grupās, gan piedalījās diskusijās. Skolotāji atzina, ka šāda kataloga izveide un esamība ļauj labāk iepazīt citu valstu pieredzi un to integrēt, pielāgojot esošajam mācību procesam, kā arī izteica vēlmi piedalīties nākamajā projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā, lai uzzinātu vairāk par projekta ietvaros izstrādāto rokasgrāmatu, kuras galvenais uzdevums būs atvieglot pāreju uz attālinātām mācībām jebkādā dzīves situācijā, piemēram, plūdu vai zemestrīces gadījumā.

Pateicamies dalībniekiem, tehnikuma darbiniekiem un izglītojamajiem par projekta „DIG-i-READY” rezultātu izplatīšanas pasākuma organizēšanu un veiksmīgas norises nodrošināšanu.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības projektu „DIG-i-READY” (Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa