Topošie pavāri un konditori uzsākuši Erasmus+ mācību praksi Austrijā

2023. gada 28. janvārī 8 Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie devās uz Klāgenfurtu Austrijā, kur no 30. janvāra ir sākuši praksi 5 uzņēmumos. Topošie pavāri, grupas P-42 pārstāvji – Inga Ņikitina, Ņikita Gavrilovs, Vilmārs Bodžs, Artūrs Špaks –, grupas K-13 konditores – Anastasija Ūdre, Karina Makaļenkina – un grupas K11 konditore Liene Špoģe viena mēneša garumā pilnveidos savas zināšanas un prasmes Austrijas viesnīcās. Mācību prakse Austrijā ilgs līdz 28. februārim. No 30. janvāra līdz 5. februārim izglītojamos atbalsta angļu valodas skolotāja Maija Vasiļevska.

Starptautiska pieredze ir lieliska iespēja izglītojamajiem apgūt jaunas prasmes, iepazīties ar darba iespējām ārzemēs un uzlabot svešvalodu zināšanas. Klāgenfurtā mūsu praktikantus viesmīlīgi sagaidīja Aldona Bīdermane (Aldona Biedermann), Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH vadītāja, kas nodrošināja topošajiem pavāriem un konditoriem praksi 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās.

Daugavpils Tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074272) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa