Janvārī tiek atzīmēta Rūdolfa Blaumaņa 160.dzimšanas diena

Rūdolfs Blaumanis (1863–1908) ir viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, kura literārajos darbos, īpaši prozā un dramaturģijā, daudzveidīgi un mākslinieciski pārliecinoši atklāts sabiedrības sociālais un psiholoģiskais portrets 19. un 20. gadsimta mijā. Savā daiļradē viņš uzsvēris latviešu nācijas pašapziņas nostiprināšanos un ekonomiskos centienus, pievēršot pastiprinātu uzmanību tēloto cilvēku individualitātei un personībai, viņu iekšējiem pārdzīvojumiem un izdarītajām izvēlēm. R. Blaumanis ievirzīja latviešu prozu un dramaturģiju augstvērtīgas Eiropas literatūras kopainā.

Ar tehnikuma bibliotēkas izstādi, kas tika veltīta R. Blaumaņa literārā mantojuma bagātībai, bija iespējams iepazīties Strādnieku ielas korpusa latviešu valodas un literatūras kabinetā.

Esat laipni gaidīti tehnikuma bibliotēkā!