Tiek noslēgts “ArtIn Future” projekts

2023.gada 9. un 10.februārī Drēzdenē (Vācija) norisinājās Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “ArtIn Future” (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138) partneru noslēguma tikšanās, kurā no Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedalījās projektu koordinators Ēriks Oginskis un projektu vadītāja Sandra Celmiņa. 

Sanāksmes laikā projekta partneri no Vācijas, Austrijas, Spānijas un Latvijas apkopoja projekta laikā paveikto, izvērtēja radītos intelektuālos rezultātus, to pilotēšanas laikā gūtās atziņas, prezentēja savas sagatavotās projekta īstenošanas atskaites, apsprieda turpmākās projekta rezultātu izmantošanas un attīstīšanas iespējas.  

Projekta īstenošanas rezultātā ir izstrādāti paraugmateriāli par mākslīgajam intelektam veltītām tēmām – mākslīgā intelekta ētiskie aspekti, nākotnes digitālās prasmes, kā arī mākslīgais intelekts biznesa pasaulē. Projekta mājaslapā 57ikvienam ir piekļuve mācību materiāliem visās projekta partneru valodās, kā arī atvērtajā izglītības resursu krātuvē – dažādi materiāli, ieskaitot intervijas, par mākslīgo intelektu, tā izmantošanu, kā arī uzņēmēju liecības par mākslīgā intelekta lietojumu un nozīmīgumu. 

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības inovācijām projektu „ArtIn Future”  (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-00813) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Sandra Celmiņa