Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie iepazīst Aleksandra Čaka daiļradi

2023. gada 15. februārī programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma EM-31, K-12, LD-31, KS-31, DT-31, V-14 un PR-31 grupu izglītojamie apmeklēja aktiera Mārtiņa Vilsona dzejas izrādi “Čaks. Vilsons. Iedomu spoguļi”.

Izrādes laikā no Aleksandra Čaka dzejas krājumiem tika akcentētas tās dzejas līnijas, kas gluži kā dzīvē tā vai citādi sakņojas cilvēku savstarpējās attiecībās un mīlestībā. Izrādi pavadīja muzikālais noformējums – Mārtiņa Vilsona skanīgā balss un melodisks ģitāras skanējums. Ikvienam bija iespēja izbaudīt un dziedāt līdzi daudziem jau pazīstamām un iemīļotām dziesmām. Šādi pasākumi bagātina ikviena skatītāja iekšējo pasauli, rosina domāt par patiesām vērtībām – cilvēcību un mīlestību. Pēc izrādes apmeklējuma gūtie iespaidi un secinājumi tika analizēti grupu audzināšanas un latviešu valodas stundās.

Programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

Informāciju sagatavoja projektu nodaļa