Sadarbības stunda ar tehnikuma medmāsu

Turpinot dažāda veida sadarbību tehnikumā, 2023. gada 9. februārī esam izmēģinājuši sadarbības stundu ar tehnikuma feldšeri moduļa “Sabiedrības un cilvēka drošība” ietvaros.
Tā bija praktiskā nodarbība 1. kursa izglītojamajiem, kuri apgūst pavāra profesiju. Stundas saturs tika piemērots izglītojamo iepazīstināšanai ar pirmās palīdzības sniegšanas paņēmieniem atkarībā no veselības traucējumu veida. Stundas sākumā izglītojamie kopā ar skolotāju un feldšeri pārrunāja tēmu par pirmās palīdzības aptieciņu un iepazinās ar tās saturu. Tad skolotāja aicināja izglītojamos sadalīties grupās un katra grupa saņēma savu uzdevumu/situāciju, atbilstoši kurai bija nepieciešams sniegt pirmo palīdzību – pārsiet brūci pēc sniegtās shēmas. Izglītojamie ar interesi pētīja pārsiešanas shēmas un tad mērķtiecīgi praktiski izpildīja norādes uz sevis. Katrai grupai vajadzēja apgūt sešus pārsiešanas paņēmienus.
Stundas noslēgumā izglītojamie dalījās ar saviem iespaidiem un atziņām par izmēģināto un apgūto. Savukārt feldšere atzīmēja, kam svarīgi pievērst uzmanību, lai pirmā palīdzība būtu droša un efektīva.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Anželika Dorofejeva