Vai tu esi pazīstams ar organizāciju “Sarkanais krusts”?

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā 2023. gada 21. februārī dienesta viesnīcā notika tikšanās ar organizācijas “Sarkanais krusts” pārstāvjiem. Tikšanās laikā izglītojamie uzzināja par organizācijas darbību, par to, kā tā ikvienam cilvēkam var palīdzēt grūtā dzīves situācijā. Organizācijas jaunatnes nodaļas darbinieki aicināja tehnikuma izglītojamos iesaistīties organizācijas darbībā. Tikšanās beigās tehnikuma izglītojamie saņēma arī nelielas dāvaniņas.

Informāciju sagatavoja dienesta viesnīcas skolotāja Nataļja Ņikitina