Dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu, veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas un vairums no tām stāv uz izmiršanas sliekšņa.

Lai izglītojamajos attīstītu valodas, sociālo kompetenci, publiskās runas iemaņas, prezentēšanas prasmi, tādas caurviju kompetences kā sadarbība, jaunrade, pašiniciatīva, mācīšanās mācīties, kritiskā domāšana, komandas tika aicinātas izbaudīt latviešu valodas smaržu un garšu valodnieciskajā kafejnīcā. Šogad 8 DTTT komandām pievienojās 2 Latgales Industriālā tehnikuma komandas. Darba gaitā izglītojamie veidoja valodniecisko kafejnīcu, iepriekš izlozējot ievirzi kādā valodas jomā. Katrai komandai bija savs uzdevums, kas saistīts ar dažādiem valodas jautājumiem (apvidvārdi, frazeoloģismi, sarunvalodas vārdi, termini, vecvārdi, salīdzinājumi, antonīmi, epiteti, īpašvārdi, salikteņi). Noslēgumā katra “kafejnīca” prezentēja savu veikumu citām grupām un žūrijai. 1. vietu ieguva PR-11 grupa “Diena un nakts”, 2. vietu ieguva Latgales Industriālā tehnikuma komanda “Pasniegt uz paplātes” un 3. vietu ieguva Latgales Industriālā tehnikuma komanda “Atikas baume”, ar pateicības rakstu apbalvota KV-11 komanda “Zeltenes bāliņš”. Paldies izglītojamajiem par radošo darbu, ieinteresetību un prezentēšanas oriģinalitāti!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja Jeļena Dideviča