Profesiju prezentāciju konkurss „Pie pasakas ciemos”

Ik gadu tehnikumā notiek Profesiju prezentāciju konkurss, šogad tas tika organizēts 23. februārī ar nosaukumu „Pie pasakas ciemos”. Konkursa mērķi bija: veicināt izglītojamo profesionālās pašapziņas, radošas domāšanas, caurviju prasmju (īpaši jaunrades, sadarbības un problēmrisināšanas prasmju) un kultūrvēsturisko piedzīvojumu attīstību; attīstīt jauniešos tādu vērtību kā darbs, tādus tikumus kā atbildība, centība, drosme, solidaritāte. 1.–3. kursu izglītojamie – datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi, telekomunikāciju tehniķi, loģistikas darbinieki, elektrotehniķi, atjaunojamās enerģētikas tehniķi, frizieri, klientu apkalpošanas speciālisti, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, konditori, pavāri, viesmīlības pakalpojumu speciālisti – prezentēja savu kvalifikāciju, vēršot skatītāju uzmanību uz to, kā var pazīstamu pasaku, filmu vai citu hrestomātiski vēsturisko vai daiļliteratūras sižetu interpretēt savas profesijas griezumā.

Pieredzējusi konkursa vērtēšanas žūrija ļoti rūpīgi izvērtēja katru priekšnesumu, ņemot vērā to, cik precīzi, radoši un kvalitatīvi tika ņemti vērā vērtēšanas kritēriji: priekšnesuma atbilstība konkursa idejai; profesijas būtības attēlojums; sižeta interpretācijas oriģinalitāte un mākslinieciskums; scenogrāfija/“telpa” un tērpi; izpildes kvalitāte. Pirmo vietu ieguva frizieru komanda (14,25 p.), otro vietu – loģistikas darbinieku komanda (LD-11; 14 p.), trešo vietu – pavāru komanda (13,5 p.), atzinības rakstu – datorsistēmu tehniķu komanda (DT-21; 13,25 p.), veicināšanas balvu – telekomunikāciju tehniķu komanda (TKV-11; 12,5 p.) un mazumtirdzniecības komercdarbinieku komanda (12,5 p.). Skatītāju balvu izcīnīja arī pavāru komanda un programmēšanas tehniķu komanda (12 p.).

Paldies skolotājiem un izglītojamajiem par saliedēto un atraktīvo sadarbību!

Izglītojamo darbus skatīt šeit:

Informāciju sagatavoja direktora vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļena Dideviča