Projekta Dig-i-Ready dalībnieki piedalījās starptautiskajā LTTA pedagogu un speciālistu pasākumā Drēzdenē, kur izpētīja iekļaujošās digitālās izglītības aspektus

2023.gadā no 27.februāra līdz 3.martam tehnikuma skolotāji Andrejs Dortiņš, Ludmila Ņeverova un projekta Konsultatīvās padomes locekle Tatjana Korotkova  piedalījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projekta “Profesionālās izglītības iestāžu digitālā sagatavotība iekļaujošās vides aspektā” (DIG-I-READY; Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093) mācīšanās, mācīšanas un apmācības aktivitātē (LTTA) Drēzdenē (Vācija). 

Pasākuma mērķis bija sadarbībā ar ārzemju partnerkomandām izpētīt pašreizējo situāciju ar pāreju uz digitālajām tehnoloģijām; iepazīties ar digitālās izglītības metodēm Eiropā; izzināt digitālo platformu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamību; kā arī sniegt atbalstu projekta vadošajiem partneriem projekta materiālu izstrādē un pilnveidē.

Visas dienas bija piesātinātas ar dažādām aktivitātēm. Projekta koordinators Vācijā Andreass Kots (Andreas Koth) prezentēja situāciju izglītības sfērā ar izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām savā valstī un iepazīstināja partnerus ar to, kā tiek risinātas šīs problēmas. Tālāk ar savu valstu problēmām un risinājumiem dalījās arī partneri no Austrijas, Kipras, Vācijas, Beļģijas, Itālijas, Bulgārijas un Latvijas. Tika secināts, ka problēmas ir ļoti līdzīgas – nav izstrādātu rīku un ir finansu līdzekļu nepietiekamība.

Apmācības pasākuma darba kārtībai bija vienota struktūra katra darba diena sākās ar teorētisko izklāstu, pēc tam norisinājās dažādas praktiskas aktivitātes – darbs grupās, dalīšanās ar viedokļiem, kā arī secinājumi un rezultātu apspriešana. Uzmanības centrā bija attālinātās apmācības un izglītojamie ar īpašām vajadzībām. Praktiskās daļas laikā pasākuma dalībnieki darbojās dažādās platformās (www.padlet.com , www.miro.com) , izmantoja mākslīgā intelekta palīgrīku Chat GPT (https://chat.openai.com ), mobilo aplikāciju Seeing AL, kā arī mēģināja pielāgot Microsoft Office programmas, Android platformas pētāmai tēmai, lai izprastu, kā tās var pielāgot ikdienas darbam ar izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām gan klātienē, gan attālināti.

Projekta organizatori parūpējās arī par kultūras izglītošanu – organizēja ekskursiju pa Drēzdenes vecpilsētu, kuras laikā partnervalstu pārstāvji varēja neformālajā atmosfērā veidot saskarsmi.

Intensīvās sadarbības laikā gūtās atziņas un rezultāti tiks apkopoti un iekļauti projekta ietvaros izstrādājamās rokasgrāmatas attiecīgajās nodaļās.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības projektu „DIG-i-READY” (Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projekta Konsultatīvās padomes locekle T.Korotkova