Karjera bez robežām ienāk Portugālē

No 2023.gada 27.februāra līdz 3.martam Portugāles pilsētā Leirijā norisinājās Erasmus+ programmas projekta “Career without borders” (“Karjera bez robežām”, Nr. 2020-1-PL01-KA229-081835_2) mobilitāte. Mobilitātes ietvaros dalībnieki pētīja nopietnu darba vides jautājumu – kā risināt dažāda veida problēmas. Izpētei tika piedāvātas dažādas populāras metodes: prāta vētra, SVID analīze, radošā domāšana utt. Nedēļas garumā Latvijas komanda – Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie – ciešā sadarbībā ar Portugāles, Itālijas, Polijas un Kipras komandām risināja galveno un mūžīgo ikviena cilvēka problēmu – laika trūkumu modernās dzīves ritmā. Līdztekus problēmu izpētei tika apmeklēti vietējie uzņēmumi un apspriesti uzņēmējdarbība attīstības praktiskie aspekti.

Projekta aktivitātes turpināsies aprīlī – šoreiz visu projekta partnervalstu dalībnieki dosies mobilitātē uz Latviju!

Daugavpils Tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto projektu “Karjera bez robežām” (Nr. 2020-1-PL01-KA229-081835_2) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Inese Šuļina