Starptautisks pasākums “Pavasara mozaīka”

2023. gada 7. martā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā norisinājās starptautisks pasākums “Pavasara mozaīka”. Tas ir 2022. gadā Rokišķu profesionālās izglītības centrā (Lietuva) eTwinning vidē uzsāktā projekta “Festival of Beauty” turpinājums. Projekta mērķis ir dibināt jaunus kontaktus, dalīties darba pieredzē ar pedagogiem un izglītojamajiem no citām valstīm, attīstīt lietišķās saskarsmes prasmes, veicināt svešvalodu mācīšanos un lietošanu, projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā motivēt izglītojamos apgūt izvēlēto profesiju un pilnveidot nepieciešamās kompetences.

Pasākuma “Pavasara mozaīka” norisē prasmi sagatavot darba vietu, organizēt ārzemju viesu sagaidīšanu, reģistrēšanu, vēlmju izzināšanu stiprināja izglītības programmas ”Klientu apkalpošanas speciālists” izglītojamie. Servēt un dekorēt galdu, kā arī apkalpot viesus uzņēmās viesmīlības pakalpojumu topošie speciālisti, bet savus izstrādājumus prezentēja nākamie konditori, kas labprāt dalījās ar cepumu receptēm. Savukārt topošie skaistumkopšanas speciālisti – vizāžisti (Lietuva) un izglītības programmas “Frizieris” nākamie nozares meistari – radīja koptēlus, veidojot make-up, kurš papildināja un uzsvēra katra matu sakārtojuma stilu. Lietuviešu meitenēm lieliski izdevās sejas dekorēšanā parādīt savu meistarību, gaumi un koptēla veidošanas kritērijus. Daļa frizūru bija veidotas vēsturiskā stilā, bet daļai modeļu tika veidotas kāzu frizūras un piedāvāts tērpties no Lietuvas atvestās līgavu kleitās.

Lietuvas kolēģi atzinīgi novērtēja frizūru atbilstību modeļu koptēlam un make-up stilam. Pasākuma “Pavasara mozaīka” aktivitātēs gan Rokišķu profesionālās izglītības centra, gan mūsu tehnikuma izglītojamie parādīja teicamu sagatavotību, meistarību, radošu pieeju un sadarbības prasmes.

Starptautiskā pasākuma “Pavasara mozaīka” aktivitātēs eTwining projekta ietvaros piedalījās Rokišķu profesionālās izglītības centra pedagoģes Asta Mikulionienė, Dovilė Galinienė un 4 audzēknes, kuras apgūst vizāžista profesiju, savukārt Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu pārstāvēja mācību iestādes direktore Ārija Ļaksa, pedagoģes Gaļina Minčenko, Olga Iznova, Anita Lazuko, Svetlana Beļakova, Olga Gaujeniete, Valentīna Saulīte, kā arī 26 izglītojamie no pasākumā iesaistītajām izglītības programmām. Viesmīlības pakalpojumu sniegšanu nodrošināja skolotājas Anastasijas Kočmarjovas izglītojamie. Ciemiņi atzinīgi novērtēja mūsu tehnikuma četru nozaru metodisko apvienību sadarbību un labprāt izmantoja iespēju pasākuma mozaīkā ieļaut savus radošos darbus.

Viesi no Lietuvas ar interesi iepazinās ar Mendeļejeva ielas korpusā apgūstamajām specialitātēm, kā arī apskatīja laboratoriju un mācību kabinetu iekārtojumu.

Projekta eTwining aktivitātes radīja pavasarīgu noskaņojumu visiem pasākuma dalībniekiem, jo katram bija iespēja dalīties sava darba un mācību pieredzē, attīstīt un pilnveidot komunikācijas prasmes un kompetences apgūstamajā profesijā, satikt jaunus draugus, stiprināt starptautisko sadarbības saikni. Tehnikuma pedagogi un izglītojamie ieguva jaunu pieredzi, īstenojot Lietuvā uzsāktā projekta ”Festival of Beauty” aktivitāšu turpinājumu Latvijā. Praktiskajā darbībā iegūtais zināšanu, prasmju, iemaņu kopums ir labs pamats turpmākai mācību procesa īstenošanai.

Paldies Nodrošinājuma un saimniecības nodaļas vadītājai Sandrai Vasaraudzei un visiem, kas atbalstīja pasākuma īstenošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja skolotājas Gaļina Minčenko un Valentīna Saulīte