Pieredzes apmaiņa Islandē \path\to\the\future.txt projekta ietvaros

2023. gada 5.-10. martā Nordplus programmas projekta \\path\to\the\future.txt (Nr. NPJR-202210154) ietvaros projekta dalībnieki – profesionālās izglītības skolotāji Olga Bazarova, Sandris Pārpucs, profesionālās izglītības skolotājs un projektu koordinators Ēriks Oginskis, kā arī direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs – viesojās Islandē.

Apmeklējot Keflavīkas profesionālo skolu, tehnikuma pedagogi kopā ar projekta partneriem no Lietuvas uzzināja par profesionālo apmācību Islandē. Interesanti bija uzzināt, kādas mācību programmas piedāvā skolā. Islandē profesionālā izglītība ir organizēta tā, ka ikviens izglītojamais var patstāvīgi izvēlēties moduļus, kurus grib apgūt. Ir iespēja piedalīties sagatavošanās kursos, lai iestātos augstākās izglītības iestādē. Skolā nav zvanu; izglītojamais, kurš pabeidz darbu, var agrāk iet mājās. Skolēnu ēdināšanas telpa ir apvienota ar skatuvi, pusdienu laikā skan mūzika, notiek dažādas aktivitātes. Mēs salīdzinājām, kā notiek apmācība IKT priekšmetos, elektriķu un frizieru specialitātēs. Bija prieks redzēt, ka daudz mācibu paņēmienu, metožu sakrīt ar tām, ko izmantojam arī pie mums. Islandes profesionālajā skolā netiek īstenota praktiskā mācību prakse uzņēmumos, savukārt pie mums tas strādā.

Paldies par iespēju rast motivāciju savam darbam, iegūstot labās prakses piemērus ārvalstīs.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Nordplus programmā īstenoto projektu “\\path\to\the\future.txt” (Nr. NPJR 2022/10154) līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padome.

Informāciju sagatavoja skolotāja Olga Bazarova