Tehnikuma izglītojamie satikās Turcijā noslēguma mobilitātē projekta “Don’t waste food: the Teenovators” ietvaros

No 2023.gada 13. līdz 17. martam Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamie kopā ar skolotājām Žanetu Dalecku un Jeļenu Jurtajevu un citiem dalībniekiem no Itālijas, Bulgārijas un Rumānijas piedalījās projekta noslēguma mobilitātē Turcijas pilsētā Manavgatā Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projekta “Don’t waste food: the Teenovators” (Nr. 2020-1-IT02-KA229-079059_3) ietvaros.

Izglītojamie pētīja iespējas izmantot pārtikas produktus racionāli, minimizējot atkritumu daudzumu, kā arī iepazinās ar partnervalstu nacionālajām virtuvēm. Projekta dalībnieki formulēja temata “Zero Waste” jeb nulles atkritumu filozofijas manifestu, kā arī veidoja elektronisko grāmatu ar savas nacionālās virtuves receptēm, kurās tika ievērotas atkritumu samazināšanas pamatnostādnes. Pēc tam notika darbu prezentācija. Jāatzīmē, ka grāmatā tika iekļauti gan seni, gan mūsdienu ēdieni. Izglītojamie strādāja komandās laboratorijā un kopā gatavoja tradicionālos turku ēdienus, 100% izmantojot visas izejvielas.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto skolu sadarbības partnerības projektu “Don’t waste food: the Teenovators” (Nr. 2020-1-IT02-KA229-079059_3) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Žaneta Dalecka