Daugavpils pilsētas un novadu profesionālās izglītības iestāžu 1.–2.kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiādes rezultāti

2023. gada 13.aprīlī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma latviešu valodas skolotājas Elita Vanaģele un Anželika Kostjukeviča novadīja latviešu valodas olimpiādi, kuras tēma bija „Rūdolfa Blaumaņa valodas īpatnības stāstos”. Olimpiāde norisinājās Mendeļejeva ielā 1, tajā piedalījās 17 mūsu tehnikuma izglītojamie, 3 Rēzeknes Read More …

DTTT 2023/12 „Telpu uzkopšanas, mazgāšanas līdzekļu un piederumu iegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 25.04.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/12 „Telpu uzkopšanas, mazgāšanas līdzekļu unpiederumu iegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.05.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei Read More …

Itālijas prakses laiks

2023. gada 22. aprīlī no mācību prakses Martinā Frankā (Itālija) ir atgriezušies izglītojamie, kas tur īstenoja Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide nākotnes izglītībā” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000059221). Vesela mēneša garumā mūsu astoņi izglītojamie – topošie loģistikas darbinieki, programmēšanas Read More …

Atvērto durvju dienas 2023

2023. gada 3.-5. aprīlī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums vēra savu trīs korpusu durvis un sniedza skolēniem iespēju iepazīt izglītības piedāvājumu pasākuma “Atvērto durvju dienas” ietvaros. Šogad tehnikumu apmeklēja 63 izglītojamie.  Neskatoties uz to, ka skaits nav tik liels, kā Read More …

Profesionālās izglītības iestāžu erudīcijas konkurss “Erudīts 2023”

Jelgavas tehnikums 2023. gada 30. martā sapulcināja 13 profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo pārstāvjus ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm, kā arī novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes dabaszinību, matemātikas, valodu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā un pilnveidot jauniešu intelektuālās spējas Read More …

Traumatisma gadījumu profilakse

Veselības ministrija 2023.gada 13.un 14.aprīlī DTTT izglītojamajiem organizēja izglītojošos pasākumus par traumatisma profilaksi. Nodarbības tika organizētas un finansētas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši Read More …