1000 sīkumi frizūrā

Marta nogalē jautrā gaisotnē risinājās radošās pēcpusdienas “1000 sīkumi frizūrā” aktivitātes. Topošajiem frizieriem bija jāveido tematiskas “frizūras” nevis no matiem, bet tādiem materiāliem, kas bija pa rokai. Radošajā darbā aktīvi piedalījās FR-11 grupas izglītojamie, parādot savas spējas, izdomu, idejas un fantāzijas lidojumu. 

Radošajā pasākumā iegūtās iemaņas un prasmes ir labs pamats turpmākai izglītības programmas apguvei un zināšanu pilnveidei.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Valentīna Saulīte