Noslēdzās vēl viena mobilitāte projekta “Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” ietvaros

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 8 izglītojamās, kas apgūst pavāru, konditoru un viesmīlības pakalpojumu specialitātes, ir atgriezušās no prakses Vācijā. Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta “Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr.2022-1-LV01-KA122-VET-000074272) ietvaros mobilitātes dalībniecēm tika dota iespēja viena mēneša laikā pilnveidot savas prasmes un iemaņas produktu pirmsgatavošanā, ēdienu gatavošanā, konditorejas izstrādājumu izgatavošanā, kā arī viesu uzņemšanā un apkalpošanā.

Šī prakse bija daudzveidīga: dažām tā likās aizraujoša, interesanta, lietderīga, iespējām bagāta, bet dažām izglītojamajām – sarežģīta, pilna pārbaudījumu un izaicinājumu. Šajā laikā nācās meklēt risinājumus, kā veiksmīgi tikt galā ar uzticētajiem darbiem prakses vietā, kā plānot savu laiku. Tehnikuma vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko atradās kopā ar izglītojamajām vienu nedēļu, apmeklējot visas prakses vietas, aprunājot darba noteikumus un nianses ar prakses devējiem, sniedzot dažādus praktiskus padomus turpmākajai patstāvīgajai dzīvei Šverīnā.

Papildus praktisko iemaņu apgūšanai un pilnveidei tika rīkotas arī ekskursijas, ko organizēja Erasmus Partner, Inh. Wouter Groet vadītājs Vauters Groets (Wouter Groet). Viņš meitenēm parādīja Šverīnas pilsētu, tās baznīcas, laukumus un citas skaistas vietas, savukārt brīvdienās izglītojamās pašas patstāvīgi apmeklēja Diseldorfu.

Pēc atgriešanās mobilitātes dalībnieces dalījās stāstos par to, kas izdevās un kas neizdevās prakses laikā, izdarot secinājumus par to, kas vēl būtu jāpilnveido uz vietas, lai turpmāk prakse izdotos vēl veiksmīgāk.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074272) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko