Profesionālās izglītības iestāžu erudīcijas konkurss “Erudīts 2023”

Jelgavas tehnikums 2023. gada 30. martā sapulcināja 13 profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo pārstāvjus ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm, kā arī novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes dabaszinību, matemātikas, valodu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā un pilnveidot jauniešu intelektuālās spējas un erudīciju, rosinot interesi un padziļinot kompetences. Arī mūsu tehnikuma 2 komandas šogad debitēja šajā pasākumā. Dabaszinību un matemātikas mācību jomas komandu pārstāvēja Artjoms Matvejevs (PR-21), Timofejs Buiko (PR-21) un Sofija Semjonova (LD-11), bet valodu, sociālās un pilsoniskās mācību jomas komandu izveidoja AE-11 grupas izglītojamie: Otto Olivers Kokins, Emīls Gailums un Gļebs Jeršovs.

Sākumā visas izglītības iestādes demonstrēja mājasdarba „Kad dators izslēgts un telefons kluss…” radošos priekšnesumus, tad katra komanda devās savas jomas 13 radošajās stacijās. Piemēram, dabaszinību un matemātikas mācību jomas stacijās „Dziesmusvētku ģeogrāfija”, „Rudzu maize”, „Deja ar dvieļiem”, „Ziedu vainagi”, „Deju svētkos”, „Gaisa piesārņojums” u.c. bija jāatrisina dažādi nestandarta uzdevumi, ko varēja paveikt tie, kam ir iztēle, plašs redzesloks un dziļas zināšanas fizikā, ķīmijā, matemātikā, ekonomikā, ģeogrāfijā un citās saistītās nozarēs. Savukārt valodu, sociālās un pilsoniskās mācību jomas stacijās „Daugav’s abas malas”, „Dziesmumānija”, „Muzikālie frazeoloģismi”, „Prāva mana gramatika”, „Dainu skapis”,  „Svētku tērps” u.c. bija jāpilda lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma uzdevumi latviešu un angļu valodā.

Paldies audzēkņiem par drosmi uzstāties, skolotājiem – par izglītojamo sagatavošanu.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļena Dideviča