Traumatisma gadījumu profilakse

Veselības ministrija 2023.gada 13.un 14.aprīlī DTTT izglītojamajiem organizēja izglītojošos pasākumus par traumatisma profilaksi. Nodarbības tika organizētas un finansētas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001). Lektors Žanis Ovčinko 13.aprīlī Mendeļejeva ielas korpusā novadīja piecas nodarbības septiņām grupā, savukārt 14. aprīlī Strādnieku ielas korpusā – piecas nodarbības sešām grupām. Tika izrunāti jautājumi par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem (piemēram, kritieni, apdegumi, dzīvnieku kodumi) un veicamajiem profilakses pasākumiem. Izglītojamie labprāt iesaistījās diskusijās un piedāvāja problēmu risināšanas soļus. Sargāsim sevi un sev tuvos cilvēkus!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļena Dideviča