Biznesa modelēšana (Business Canvas Challenge 2023)

2023. gada 19.-20. aprīlī visi interesanti tradicionāli bija laipni gaidīti uz ikgadējo Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālas meistarības konkursu “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, kurš norisinājās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” telpās. Jau piekto reizi Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda piedalījās šajā pasākumā. Šogad tika pārstāvētas 8 izglītojamo komandas no dažādām mācību iestādēm.

No Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedalījās skolotājs Dmitrijs Sirotko un trīs izglītojamās: Inna Ivanova (LD-11), Oļesja Fedjaša (LD-11) un Darja Toropova (LD-21).

Pirmajā konkursa dienā dalībnieki rādīja savus mājasdarbus prezentācijas veidā par tēmu “Dzīves stila uzņēmumi manā apkaimē”. Dalībnieki dalījās ar savu vīziju, kādi uzņēmumi ir populāri viņu apkaimē, kādi izaicinājumi jauniem uzņēmumiem pastāv gan tehniskā, gan ētiskā ziņā. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komanda prezentēja uzņēmumus SIA “Kazanova” un IK “Maizes muzejs”. Pēc mājasdarbu prezentēšanas konkursantus izglītoja un ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem iedvesmoja četri lieliski vieslektori.

Dienas otrajā pusē jaunieši izlozes kārtībā tika sadalīti 8 jauktās komandās un tika uzsākts darbs pie biznesa ideju izstrādāšanas. Šogad konkursa tēma bija pavisam neparasta: „Izmantojot biznesa idejas izstrādes metodi (Biznesa Kanvas), izstrādāt biznesa idejas dažādiem resursiem: meža, ūdens, cilvēku utt.”.

Nākamajā dienā audzēkņi turpināja darbu pie sava biznesa modeļa izstrādes, bet skolotāji piedalījās seminārā uzņēmējdarbības nozarē “Darbaspēka tirgus izaicinājumi”. Dienas noslēgumā konkursanti savas biznesa idejas prezentēja komisijai, kas arī noteica konkursa uzvarētājus.

Profesionālās meistarības konkursa mērķis bija aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu, sava biznesa ideju realizēšanu, kā arī iegūt pieredzi biznesa kanvu izstrādē, prezentēšanā un sava viedokļa aizstāvēšana.

Biznesa modeļu audekls (no angļu val. Business model canvas) ir viens no stratēģiskās pārvaldības rīkiem, kas raksturo jaunu un esošo uzņēmumu biznesa modeļus. Tā ir vienas lappuses diagramma, kas apraksta visus uzņēmuma biznesa procesus: piegādi, infrastruktūru, patērētājus un finanses. Par autoriem un izveidotājiem uzskata Aleksandru Ostervelderu (Alexander Osterwalder) un Īvu Piņu (Yves Pigne).

Konkursa uzvarētāji: 

1. vieta – komandai “Otra Elpa” (Sintija Ruskule, Megija Buka, Sanija Millere) ar produktu “Kūdras podiņi” 

2. vieta – komandai “Digitālās dāmas” (Viktorija Staneviča, Marta Krista Pūce, Kate Bokāne) ar produktu “Digitāla autoskola”

3. vieta – komandai “Deep Blue” (Elīna Mazūdre, Daniels Borisjonoks, Roberts Nīmanis) ar idejām par peldošu restorānu, jūras veltēm un dzintaru ēdienkartē!

Liepājas SEZ mārketinga vadītāja Pētera Krieviņa simpātiju balvu ieguva komanda “Dzērvenes”, kuras sastāvā bijā arī mūsu audzēkne Oļesja Fedjaša (LD-11).

Palīdzību mājasdarba sagatavošanā “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)” konkursam, kā arī konsultācijas visos konkursa posmos sniedza Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma transporta un loģistikas nozares NMA vadītājs Dmitrijs Sirotko.

P.S. Šeit var apskatīt bildes par “Biznesa Kanvu izaicinājums” konkursu PIKC “Liepājas tehnikums”

Informāciju sagatavoja Dmitrijs Sirotko