Daugavpils pilsētas un novadu profesionālās izglītības iestāžu 1.–2.kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiādes rezultāti

2023. gada 13.aprīlī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma latviešu valodas skolotājas Elita Vanaģele un Anželika Kostjukeviča novadīja latviešu valodas olimpiādi, kuras tēma bija „Rūdolfa Blaumaņa valodas īpatnības stāstos”. Olimpiāde norisinājās Mendeļejeva ielā 1, tajā piedalījās 17 mūsu tehnikuma izglītojamie, 3 Rēzeknes tehnikuma audzēkņi, 2 pārstāvji no S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas, 2 audzēknes no MIKC DDMV „Saules skola” un 2 audzēknes no Latgales Industriālā tehnikuma.

Pasākuma mērķis bija sekmēt jauniešu interesi par R.Blaumaņa prozu, godinot rakstnieka piemiņu jubilejas gadā, attīstīt audzēkņu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu valodu, radīt audzēkņiem iespēju vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī pārbaudīt izglītojamo kompetences darbā ar tekstu, valodas prasmes un kompetences leksikoloģijā, morfoloģijā, frazeoloģijā un sintaksē.

Pateicamies visām latviešu valodas skolotājām par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei, paldies visiem dalībniekiem. Apsveicam uzvarētājus!

1. vieta

Laura Kristiāna Ļecka, PR-21 (Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, skolotāja Ilona Antoneviča)

2.vieta

Samanta Rakova, 1D (Rēzeknes tehnikums, skolotāja Diana Čakše)

3.vieta

Gabriela Čamane, 2.kurss (S.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, skolotāja Diāna Žilinska-Ivanova)

Atzinība

Sandra Brakovska, 2.kurss (MIKC DDMV „Saules skola”, skolotāja Inguna Velika)

Viktorija Vaišļa, 2.kurss (MIKC DDMV „Saules skola”, skolotāja Inguna Velika)

Veronika Ollikainena, KS-11 (Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, skolotāja Elita Vanaģele)

Regnārs Gerke, AE-11 (Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, skolotāja Elita Vanaģele)

Informāciju sagatavoja skolotāja Elita Vanaģele