Pedagogu vizīte partnerskolā Rakverē

No 2023. gada 23. aprīļa līdz 29. aprīlim Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma profesionālās izglītības skolotājas Svetlana Beļakova un Jeļena Jurtajeva profesionālās izglītības sektora projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide nākotnes izglītībā” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000059221) ietvaros, kā arī profesionālās izglītības skolotājs Aleksejs Samohvalovs un projektu koordinators Vadims Lukjanskis skolu izglītības sektora projekta “Pedagogu profesionālā pilnveide kvalitatīvai izglītībai” (Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000059137) ietvaros apmeklēja Rakveres profesionālo skolu (Rakvere Ametikool) Igaunijā.

Brauciena mērķi atbilstoši projektiem bija iepazīties ar Igaunijas izglītības koncepciju profesionālajā un vispārējā izglītībā, izzināt iespējas uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai, iepazīt labo praksi starptautisku aktivitāšu īstenošanā, izpētīt aktuālās mācību metodikas un IKT rīku izmantošanas iespējas mācību procesā, izglītojamo motivēšanas iespējas, kā arī iepazīties ar mācību prakšu organizēšanu uzņēmumos.

Vizītes laikā notika tikšanās, pārrunas un pieredzes apmaiņa ar Igaunijas kolēģiem. Visvairāk Latvijas viesus iespaidoja, ka skolā notiek minimāla dokumentu izmantošana papīra formātā – pēc iespējas viss darbs tiek organizēts e-vidē. Pieredze rāda, ka šāds risinājums ir ļoti veiksmīgs.

Rakveres skolas administrācija sagatavoja interesantu programmu ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavošanas praktisko nodarbību apmeklēšanai un ēnošanai. Interesanti, ka jau mācību laikā skolas audzēkņi tiek iesaistīti uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā, piedaloties skolas mācību restorāna darbībā, kurā reālos apstākļos tiek apgūtas un pilnveidotas profesionālās prasmes darbā ar viesmīlības uzņēmumu klientiem. Vizītē tika iekļauts arī uzņēmuma apmeklējums Tallinā, kur arī pilnveido savas iemaņas skolas izglītojamie. Tāpat tika apmeklēti prakses uzņēmumi Aqva Hotel&Spa, Vihulas muiža Manor Country Club&Spa, lai izpētītu mācību prakšu organizēšanu. Profesionālās izglītības skolotājas izmantoja iespēju piedalīties arī praktiskajās nodarbībās.

Brīvajā laikā projektu dalībnieki apmeklēja vairākus populārus tūrisma objektus – Rakveres pilsdrupas, Tolses ordeņa pili Somu līča krastā, kā arī citas interesantas vietas.

Izsakām īpašu pateicību sadarbības partnerskolas pedagogiem Janikai Livakai (Jaanika Liivak) un Taimo Tammam (Taimo Tamm).

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto skolu izglītības sektora projektu “Pedagogu profesionālā pilnveide kvalitatīvai izglītībai” (Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000059137) un profesionālās izglītības sektora projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide nākotnes izglītībā” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000059221) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmām var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotājs Aleksejs Samohvalovs