DTTT 2023/14 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 16.05.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/14 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.05.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Read More …

DTTT 2023/13 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 16.05.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/13 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.05.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Read More …