Noslēguma konference projektā SAM 8.5.1. “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

2023. gada 11. maijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” noslēguma pasākums – konference, kurā tika prezentēti priekšlikumi tālākai profesionālās izglītības attīstībai. Read More …