Noslēguma konference projektā SAM 8.5.1. “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

2023. gada 11. maijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” noslēguma pasākums – konference, kurā tika prezentēti priekšlikumi tālākai profesionālās izglītības attīstībai.

Konferences laikā bija apkopota informācija par sasniegtajiem rezultātiem kopš projekta īstenošanas uzsākšanas 2017. gadā. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošana projekta ietvaros ir 5. vieta no visām profesionālās izglītības iestādēm.

Pateicības rakstus par aktīvu iesaisti projekta aktivitāšu īstenošanā saņēma šādi Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneri:

SIA “LENOKA”, SIA “ENERGO HELP”, SIA “VILNA”, SIA “East Metal” (Labākais prakšu uzņēmums Zemgales reģionā 2022. gadā), SIA “Tiamo Grupa” (Labākais prakšu uzņēmums Kurzemes reģionā 2022. gadā).

Informāciju sagatavoja direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs