Atklātā stunda

2023. gada 18. maijā skolotāja Natālija Panteviča novadīja skolotājiem atklāto stundu „Kā pielietot mākslīgo intelektu kravas transportēšanas plānošanā?” profesionālajā modulī „Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos” grupā LD-31.

Atklātās stundas mērķis bija piedāvāt skolotājiem savu redzējumu, kā mobilos telefonus no mācību procesa traucēkļa pārvērst palīgā, piedāvājot tādus uzdevumus, kas balstās mākslīgā intelekta (MI) izmantošanā. N. Panteviča savā atklātajā stundā piedāvāja skolotājiem radīt izglītojamajos interesi mācīties, izveidojot tādus mācību uzdevumus, kas ir pietuvināti reālai dzīvei un turklāt ved uz sasniedzamo rezultātu. LD-31 grupas izglītojamajiem tika piedāvāts ar MI palīdzību noteikt nezināmo produktu (Portugāles izcelsmes preci), izstrādāt maršrutu, novērtēt kravas pārvietošanas apjomu; aprēķināt minimālo produkta cenu.

Daži fragmenti no citu skolotāju atstātajām atsauksmēm:

“Izglītojamie ir motivēti darboties, jo skolotājas izvirzītie stundas mērķi ir atbilstoši izglītojamo vajadzībām un spējām. Izglītojami sadarbojas ar citiem (darbs grupās), izvēlējās efektīvāko paņēmienu rezultāta sasniegšanai; meklēja informāciju par iepakojumiem, izmantoja IT (viedtālruņu un planšetdatoru izmantošana, Google photo, maps, translate), svešvalodas (portugāļu valoda)). Mācību stundas laikā izglītojamie bija ieinteresēti mācību procesā.”

“Īpaši patika tas, kā skolotāja organizēja darbu grupās. Audzēkņi bija aktīvi, ieinteresēti, mērķtiecīgi pildīja katrs savu uzdoto uzdevumu, pēc tam savu veikumu prezentēja klases priekšā, atbildēja uz jautājumiem, papildināja viens otru.”

“Piedāvātais uzdevumu izpildes variants bija mūsdienīgs. Izglītojamie aktīvi izmantoja MI rīkus, strādājot grupā. Pedagogs stundas laikā nodrošināja aicinošu, drošu, veselīgu, stimulējošu un iekļaujošu fizisko vidi, kas sekmē katra izglītojamā interešu, spēju un vajadzību nodrošināšanu. Redzama aktīva pedagoga iesaistīšanās darba uzdevumu sagatavošanā un mācību procesa plānošanā.”

Paldies skolotājiem par sniegto atbalstu.

Un savu rakstu vēlos pabeigt ar pazīstamās psiholoģijas doktores RBebresvārdiem: “Pedagogs ir radoša profesija – reizē aktieris un režisors. Atraisīt bērnā dusošo radošumu spēj tikai radošs skolotājs ar elastīgu domāšanu, pedagoģisko azartu un bērnu mīlestību.”

Informāciju sagatavoja skolotāja Natālija Panteviča