Seminārs “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba laika optimizēšanai”

2023. gada 23. maijā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājs Mg. oec. Dmitrijs Sirotko tiešsaistē novadīja profesionālās pilnveides semināru pedagogiem. Semināra tēma bija “Lietojumprogrammu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai un skolotāju darba optimizēšanai”. Semināra tēma netika izvēlēta nejauši, bet “izkristalizējās” pēdējo 2 gadu Read More …