DTTT 2023/17 „Mācību līdzekļu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI 30.05.2023. Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/17 „Mācību līdzekļu piegāde” Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.06.2023. līdz plkst.08:30. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Read More …

Video konkursa “Tu uzausti kopā ar sauli” (Daugavpilij – 748) rezultāti

Sagaidot Daugavpils pilsētas svētkus, tehnikuma izglītojamie arī vēlas apsveikt pilsētu un tās iedzīvotājus skaistos svētkos. Novēlot attīstību, uzplaukumu, mieru, saticību, tehnikuma izglītojamie piedalījās  video konkursā  “Tu uzausti kopā ar sauli” (Daugavpilij – 748). Konkursa vērtēšanas žūrijai tika iesūtīti 15 darbi (no EM-11, DT-11, Read More …