Video konkursa “Tu uzausti kopā ar sauli” (Daugavpilij – 748) rezultāti

Sagaidot Daugavpils pilsētas svētkus, tehnikuma izglītojamie arī vēlas apsveikt pilsētu un tās iedzīvotājus skaistos svētkos. Novēlot attīstību, uzplaukumu, mieru, saticību, tehnikuma izglītojamie piedalījās  video konkursā  “Tu uzausti kopā ar sauli” (Daugavpilij – 748). Konkursa vērtēšanas žūrijai tika iesūtīti 15 darbi (no EM-11, DT-11, DT-31, LD-11, LD-31 ,MK-11, PR-11, P-11, P-42, MK2/V16, K/V-11, KS-11, AE-11, TKV-11 un  ATS-41 grupām), kurus tā izvērtēja pēc noteiktiem kritērijiem – mākslinieciskais sniegums,  video efekti, pareiza plāna izvēle, tehniskais sniegums, kopiespaids (prezentēšanas pasniegšanas veids, vizuālais noformējums, titri, atsauces), valoda.  Izvērtējot radošus, oriģinālus, tēlainus, draudzīgus, izteiksmīgus, pārliecinošus apsveikumus, žūrija piešķīra  1.vietu  DT-11 grupai (24,25 punkti), 2.vietu – TKV-11 grupai (22,25 punkti), 3.vietu – MK2/V16 grupai (21,5 punkti), pateicības rakstu ieguva P-11 grupa. 

Paldies konkursa dalībniekiem par iedvesmojošiem darbiem. Video apsveikumu uzvarētāju darbus  var noskatīties šeit.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece karjeras izglītības un audzināšanas jomā Jeļena Dideviča