Rudenī apritēs pieci gadi, kopš darbojas programma “Latvijas skolas soma”

Noslēgumam tuvojas jau desmitais semestris, kopš Latvijā darbojas nacionāla mēroga kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”. Gatavojoties programmas piektajai gadadienai, kas tiks atzīmēta šā gada rudenī, tās veidotāji un īstenotāji dažādos formātos apkopo un analizē paveikto, izceļ īpašās veiksmes un izaicinājumus, lai plānotu turpmāko programmas attīstību. 

“Kultūra ir mūsu mantojums no pagātnes un dāvana nākotnei, un tās iepazīšana palīdz bērniem un jauniešiem augt par empātiskiem, domājošiem un aktīviem cilvēkiem, kuriem rūp sabiedrībā notiekošais un kuri vēlas un spēj rast jaunus risinājumus gan ekonomikā, gan sociālajā un pilsoniskajā jomā. Nu jau piecus gadus programma “Latvijas skolas soma” rūpējas, lai skolēni varētu pieredzēt daudzveidīgas kultūras izpausmes un kļūt par zinošiem un ieinteresētiem kultūras lietotājiem savā tālākajā dzīvē,” akcentē programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna.

Ideja par kultūras pieejamības nodrošināšanu tika attīstīta secīgos soļos – konceptuālā ietvara un normatīvās bāzes izveidošana, informācijas apkopošana par kultūras norisēm bērniem un jauniešiem, pilotprojekti, lai nokļūtu pie nacionāla mēroga programmas uzsākšanas 2018. gada rudenīLai nofiksētu piecu gadu darba rezultātus un gūtos secinājumus, sadarbībā ar kultūras norišu veidotājiem un skolām izveidots video stāsts, ko dažādām vajadzībām piedāvā garajā un īsajā versijā.

Par programmu “Latvijas skolas soma” 12 minūtēs: https://youtu.be/Nxl4ONPbfPg

Par programmu “Latvijas skolas soma” 3 minūtēs: https://youtu.be/a935s6YuSuA

Jau otro reizi programma “Latvijas skolas soma” piedalīsies sarunu festivālā LAMPA. 10. jūnijā plkst. 13.00 miniLAMPA teltī kopā ar Rēzeknes teātri “Joriks” bērni un viņu ģimenes ir aicinātas noskatīties izrādi “Alvas zaldātiņš”, savukārt plkst. 15.30 uz Reģionu skatuves notiks diskusija “Kultūra, kur tu esi?”. Tajā piedalīsies Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aiva Juhnevica, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Kultūras un mākslu institūta vadītāja, profesore, socioloģijas doktore un vadošā pētniece Anda Laķe, Limbažu vidusskolas direktora vietniece, audzināšanas darba metodiķe, programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore skolā Daiga Rudzīte, mākslas kurators un teorētiķis, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanags un Latgales vēstniecības “GORS” vadītāja un SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekle Diāna Zirniņa. Diskusiju vadīs žurnālists Toms Treibergs.

No nākamā mācību semestra darbosies programmas “Latvijas skolas soma” mājaslapa. Tās mērķauditorija ir ikviens, kas var sekmēt skolēnu sastapšanos ar kultūru – skolotāji un programmas koordinatori skolās un pašvaldībās, skolēni un viņu ģimenes, kultūras norišu veidotāji, kā arī plašāka sabiedrība. Viens no mājaslapas galvenajiem mērķiem ir izveidot ērtu rīku kultūras norišu atlasei no plašā programmas piedāvājuma, aizstājot līdz šim izmantoto Excel tabulas formātu. Šobrīd joprojām informācija par programmu un kultūras norišu piedāvājums atrodams Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā.

Programmas sociālo tīklu kontos platformās Facebook un Instagram krājas skolēnu kultūras dienasgrāmatas jeb īsi ieskati skolēnu kultūras pieredzēs aizvadītajos desmit semestros. “Latvijas skolas soma” komanda pateicas skolām, kuras atsaukušās uz aicinājumu veikt šo lielo darbu un apkopot savus ieskatus šajās dienasgrāmatās. Plašāku informāciju par pieredzi programmā daudzas skolas publicē arī savās mājaslapās īpaši programmai veltītās sadaļās. Nākotnē šos stāstus plānots izmantot metodisko publikāciju veidošanai.

Centrālais programmas “Latvijas skolas soma” piecu gadu jubilejas notikums būs konference šā gada rudenī, kurā kopā ar skolotājiem, programmas koordinatoriem, kultūras nozares profesionāļiem tiks pārrunāti dažādi programmas īstenošanas aspekti un izvirzīti nākamie soļi programmas attīstībai. Konferencē tiks prezentēti Latvijas Kultūras akadēmijas veiktā pētījuma secinājumi par programmas ietekmi.

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana nebūtu iespējama bez programmas koordinatoru darba Latvijas pašvaldībās un skolās, tāpēc ir gandarījums, ka arī vairākās pašvaldībās plānotas programmas piecgadei veltītas aktivitātes. 

Paldies ikvienam, kurš piedalījies programmas “Latvijas skolas soma” tapšanā, to īsteno, turpina attīstīt, bagātina un padara pieejamu jaunajai paaudzei!

Kopš 2018. gada rudens kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” skolēniem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, saistot tās ar mācību saturu. Programmu “Latvijas skolas soma” administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Plašāk par programmu “Latvijas skolas soma”: 

https://www.latvijasskolassoma.lv/

https://www.facebook.com/latvijasskolassoma

https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/

https://twitter.com/LV_skolas_soma

https://www.youtube.com/@latvijasskolassoma

Papildu informācija:

Inga Bika

Programmas “Latvijas skolas soma”

eksperte komunikācijas jautājumos 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

E-pasts: Inga.Bika@lnkc.gov.lv  

Tālr.: (+371) 26443166