Starptautiskā mācību pieredze – pretī saviem mērķiem

2023. gada 13. jūnijā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Strādnieku ielas korpusa aktu zālē norisinājās starptautisko projektu rezultātu izvērtēšanas pirmais pasākums, kas bija veltīts tehnikuma izglītojamo pieredzes apzināšanai. Šī pasākuma laikā savā pieredzē, paveiktajā un ieguvumos no dalības starptautiskos projektos dalījās tehnikuma izglītojamie, kas 2022./2023.m.g. laikā bija piedalījušies kādā no starptautisko projektu aktivitātēm gan Erasmus+ programmas, gan Nordplus programmas ietvaros.

Tehnikuma izglītojamie ar lielu interesi apmeklēja šo pasākumu:  tie, kas piedalījās mobilitātēs – stāstīja par saviem iespaidiem, bet tie, kas vēl neuzdrošinājās – iedvesmojās no saviem un citu kursu „pieredzējušajiem” biedriem.  Tāpat tā bija arī lieliska iespēja salīdzināt iespaidus, ko sniedz dažādu valstu apmeklēšana. Kopā pasākumā piedalījās 147 dalībnieki.

Šajā mācību gadā izglītojamie uz ārvalstīm devās septiņu projektu ietvaros.

Tie bija Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projekti:

  • „Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189), kur iesaistījās 14 tehnikuma izglītojamie un tika uzņemti 2 Ukrainas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie;
  • „Profesionālās kvalifikācijas pilnveide nākotnes izglītībā” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000059221), kur iesaistījās 30 tehnikuma izglītojamie;
  • „Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074272), kura ietvaros mācību praksē ārvalstīs piedalījās 16 izglītojamie.

Šajā mācību gadā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika realizēti arī skolu apmaiņas partnerību projekti:

  • „Izlietojiet pārtikas produktus racionāli” (Nr. 2020-1-IT02-KA229-0790593), piedalījās 8 tehnikuma izglītojamie;
  • „Talantīgie uzņēmēji darba tirgū” (Nr. 2020-1-IT02-KA229-079256 5), aktīvi piedalījās 10 izglītojamie;
  • „Karjera bez robežām” (Nr. 2020-l-PL01-KA229-081835_2), iesaistījās 11 tehnikuma izglītojamie.

Tāpat tehnikumā tika realizēts Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas Junior apakšprogrammas projekts „Ecological issues” („Ekoloģiskie jautājumi”), Nr. NPJR-2020/10152, kur iesaistījās 9 tehnikuma izglītojamie.

Konferences laikā izglītojamie ne tikai dalījās savā pieredzē, bet arī vienas kvalifikācijas ietvaros salīdzināja ieguvumus no praktiskās pieredzes, kas gūta dažādās valstīs, analizēja plusus un mīnusus konkrētajām prakses vietām. Mīnusi arī tiek atrasti – dažreiz tie ir saistīti ar prakses vietas noteikumiem, dažreiz – ar personīgām attiecībām, bet nenoliedzami – tā ir iespēja pārbaudīt sevi, savas spējas un praktiskās iemaņas.

Pirmo reizi tehnikumā šajā mācību gadā Erasmus+ projekta ietvaros izglītojamajiem bija arī iespēja piedalīties ilgtermiņa mācību praksē (ErasmusPro) – šogad 4 mēnešu garumā Vācijā savas profesionālās iemaņas pārbaudīja un nostiprināja 2 topošie elektrotehniķi un 2 topošās loģistikas darbinieces. Mobilitātes dalībnieki dalījās ar pieredzi, kā ir atrasties svešā valstī tik ilgu laiku. Šī pieredze sniedza iedvesmu un mudināja arī citus tehnikuma izglītojamos nākamajā mācību gadā izmantot iespēju un pašiem pieredzēt 4 mēnešu praksi ārvalstī.

Savukārt skolu apmaiņas partnerību projekti palīdzēja izglītojamiem pilnveidot svešvalodu zināšanas, padziļināt zināšanas par projekta ietvaros pētāmo tēmu, paplašināt draugu loku ar ārvalstu izglītojamajiem un iepazīt dažādas valstis.

Par aktīvu dalību starptautiskajos projektos visi konferences dalībnieki saņēma apliecības un nelielas pateicības veltes.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja inovāciju un attīstības nodaļa