Pedagogi dalījās ar sasniegto, redzēto un iegūto projektu rezultātu izvērtēšanas pasākumā

2023. gada 15. jūnijā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Strādnieku ielas korpusa aktu zālē norisinājās starptautisko projektu rezultātu izvērtēšanas 2. pasākums, kura laikā savā pieredzē, paveiktajā un ieguvumos no dalības starptautiskajos projektos dalījās tehnikuma darbinieki, kas 2022./2023.m.g. laikā bija piedalījušies kādā no starptautisko projektu aktivitātēm.

Tehnikuma darbinieki aktīvi iesaistās piedāvātajos projektos, jo tie ļauj pilnveidoties, attīstīties, iepazīt citu valstu izglītības nozarē strādājošo darbinieku pieredzi, kā arī radīt materiālus un pielietojamus rīkus, kas optimizēs Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma darbinieku darbu.

Šajā mācību gadā tehnikuma darbinieki piedalījās deviņos starptautiskos projektos, sasniedzot dažādus mērķus. Īstenojot projektus, tehnikuma darbinieki piedalījās tādās aktivitātēs kā darba ēnošana, stundu vadīšana, apmācības un kursi, sagatavošanās vizītes, pieredzes apmaiņa, mācīšanās, mācīšanas un apmācības aktivitātes (LTTA) gan Erasmus+ programmas KA1 un KA1, gan eTwinning, gan Nordplus programmas projektu ietvaros.

Pasākuma gaitā pedagogi atskatījās uz gada laikā paveikto šādos projektos:

  • Erasmus+ pieaugušo izglītības projekts „21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019713);
  • Erasmus+ profesionālās izglītības projekts „Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189);
  • Erasmus+ skolu izglītības projekts „Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173);
  • Erasmus+ profesionālās izglītības projekts „Profesionālās kvalifikācijas pilnveide nākotnes izglītībā” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000059221);
  • Erasmus+ skolu izglītības projekts „Pedagogu profesionālā pilnveide kvalitatīvai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000059137);
  • Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „ArtIn Future” (Nr.2020- 1-DE02-KA226-VET-008138);
  • Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „Profesionālās izglītības iestāžu digitālā sagatavotība iekļaujošās vides aspektā” (DIG-I-READY), Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093;
  • eTwinning projekts „Festival of Beauty”;
  • Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas Junior apakšprogrammas projekts „path\to\the\future.txt” (Nr. NPJR-2022/10154)

Visi konferences dalībnieki pauda lielu gandarījumu par viņiem sniegto iespēju, par gūto nenovērtējamo pieredzi un iespaidiem, kā arī izteica vēlmi un gatavību iesaistīties starptautisko projektu aktivitātēs arī turpmāk. 

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja inovāciju un attīstības nodaļa