Konkurss “Indivīda radošo prasmju attīstība un līdzdarbošanās kultūras procesos”

2023. gada 15. jūnijā plkst. 14.00 pirmo reizi Mūžizglītības kompetenču metodiskā apvienība rīkoja konkursu “Indivīda radošo prasmju attīstība un līdzdarbošanās kultūras procesos”. Mūsu pilsētā jūnijs ir pilsētas dzimšanas dienas mēnesis, tāpēc konkursa sasniedzamais rezultāts ir zināšanas un izpratne par Daugavpils kultūras objektu nozīmīgumu, argumentēšana un valodas (angļu un valsts valoda) kvalitāte.

Kopumā Daugavpils pilsētā ir 163 valsts un pašvaldības aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi, pilsētas teritorijā atrodas 45 valsts nozīmes arhitektūras, mākslas, pilsētbūvniecības un vēstures pieminekļi. Konkursa uzdevumi bija saistīti ar zināšanām un izpratni par Daugavpils kultūrvēsturisko attīstību. Konkursa laikā izglītojamie attīstīja pašvadītas mācīšanās prasmi, analītiskās, sintezējošās darbības un zaļās prasmes, kā arī pilnveidoja svešvalodu zināšanas, informācijas apstrādes un nodošanas tehnoloģiju un komunikācijas prasmes.

Komandas izlozēja vienu kultūras mantojuma objektu, un mēneša laikā komandām bija jāsagatavo kultūras objekta oriģinālais CV, prezentācija “Gida stāstījums” un logo, izmantojot dažādus pieejamos ilgtspējīgos materiālus.

Komandu paveikto darbu vērtēja žūrija: mūžizglītības kompetenču apvienības vadītāja Angelika Paškeviča, skolotājas Dina Ļecka, Žaneta Dalecka un rokdarbniece Ilona Zaburdajeva.

Konkursa rezultāti:

1.vieta: LD-21 grupa

2.vieta: PR-21 grupa

3.vieta: KS-21 grupa

Atzinība: EM-21 grupa

Apsveicam dalībniekus!

Metodiskā apvienība pateicas izglītojamajiem un iesaistītajiem pedagogiem par ieguldīto darbu un katram novēl mirkļus, kas dara bagātāku, darbu, kas spēcina, uzvaru, kas iedvesmo, un saulainu, emocijām pilnu vasaru!

Informāciju sagatavoja Mūžizglītības kompetenču metodiskā apvienība