Ir noslēgts pirmais Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības projekts

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā ir noslēdzies pirmais Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības sektora projekts  „21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019713), kas tika īstenots no 2021. gada 20. decembra līdz 2023. gada 19. jūnijam.

Projekta ietvaros tika īstenotas divas aktivitātes: 7 tehnikuma pedagogi – Sandris Pārpucs, Kirils Ļebedevs, Gaļina Minčenko, Olga Iznova, Maija Vasiļevska, Olga Gaujeniete un Ņina Rudze – 2022. gada maijā nedēļas garumā apmeklēja andragoģijas (pieaugušo izglītības) kursus Narvā, Igaunijā, ko organizēja izglītības centrs „Vestifex”.  Šī apmācība tika organizēta kā jaukta tipa mobilitāte – tehnikuma pedagogi tiešsaistē tikās ar „Vestifex” centra vadītāju un vairākiem pedagogiem gan pirms klātienes apmācības uzsākšanas, lai noskaidrotu pedagogu vajadzības, esošo zināšanu līmeni un pielāgotu apmācības programmu, gan arī mēnesi pēc apmācības noslēguma, lai izrunātu mēneša laikā radušās pārdomas, idejas gūto zināšanu izmantošanai turpmākajā pedagoģiskajā darbībā un mācību programmu izstrādes ieskicējumus. Savukārt 2023. gada aprīlī 2 darbinieki, kas tehnikumā atbild par pieaugušo izglītības attīstīšanu un tās iekļaušanu tehnikuma attīstības un plānošanas dokumentos, – Inovāciju un attīstības nodaļas vadītājs Jānis Punculis un projektu vadītāja Sandra Celmiņa – piedalījās darba ēnošanā „Omnia” izglītības centrā Somijā.

Projekta tiešie mērķi bija pilnveidot pieaugušo izglītības koordinēšanā un plānošanā iesaistīto darbinieku izpratni par pieaugušo izglītības īstenošanas principiem, izglītības programmu piedāvājuma veidošanu un izglītojamo piesaisti, kā arī pilnveidot pedagogu izpratni par pieaugušo auditorijai piemērotu apmācības programmu izstrādi un to saturu, kā arī viņu pieaugušo izglītojamo apmācības prasmes.

Tāpat viens no projekta sasniedzamajiem rezultātiem ir vismaz 6 neformālās izglītības un 3 profesionālās pilnveides programmu izstrāde un piedāvāšana apgūšanai un īstenošanai 2 gadu laikā pēc projekta noslēguma. Noslēdzot projektu, jau ir izstrādātas šādas izglītības programmas:

 • Neformālās izglītības programma „Elektroinstalāciju montāža” (32 stundas)
 • Neformālās izglītības programma „Saules paneļu montāža un ekspluatācija” (16 stundas)
 • Neformālās izglītības programma „Vakara frizūra” (32 stundas)
 • Neformālās izglītības programma „Ķīmiskie ilgviļņi” (46 stundas)
 • Neformālās izglītības programma „Datorika pieaugušajiem” (150 stundas)
 • Neformālās izglītības programma „Biroja tehnikas apkope un remonts pieaugušajiem” (290 stundas)
 • Neformālās izglītības programma „Arhīvu pārvaldība. Arhīva lietas” (180 stundas)
 • Neformālās izglītības programma „Digitālā personāla vadība” (198 stundas)

Savukārt pedagogi turpina darbu arī pie šādu izglītības programmu izstrādes:

 • „Dārza tehnikas un elektroinventāra remonts”
 • „Sadzīves elektrotehnikas remonts”
 • „Profesionālā vācu valoda frizieriem”

Projekta dalībnieku savā pieredzē dalījās arī ar pārējiem tehnikuma pedagogiem, iepazīstinot ar projektu un tajā paveikto ikgadējā starptautisko projektu rezultātu izvērtēšanas pasākumā, kas tehnikumā norisinājās 2023. gada 15. jūnijā – kā atzina projekta dalībnieki, tā ir bijusi ļoti interesanti pieredze, kas ir atvērusi acis un sniegusi jaunu skatījumu uz pieaugušo izglītību, pieaugušo izglītojamo vajadzībām un mācīšanās tendencēm, kā arī pieaugušo izglītības procesu un pieeju tam dažādās valstīs.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā pieaugušo izglītības sektora projektu „21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019713) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja Inovāciju un attīstības nodaļa