Mūsu izglītība ir mūsu dzīve. Dzelzceļa tradīcijas un ikdiena

2023. gada 5. augustā 104. reizi Latvijā tika atzīmēti tradicionālie profesionālie svētki – dzelzceļnieku diena. Par godu šiem svētkiem Daugavpils  Tehnikas un industriālā dizaina centrā “Inženieru arsenāls” mūsu absolventiem – dzelzceļniekiem uzdāvināja ekskursiju pa visu „Inženieru arsenālu”. Centrā ir apskatāma Daugavpils Lokomotīvju Remontu Rūpnīcas (DLRR) ekspozīcija, kas ir papildināta arī ar tehnikuma eksponātiem – dzelzceļa maketu ar kustīgu vilcienu, ātrummēru un mašīnista pulti, informatīvajiem baneriem u.c. eksponātiem.

Šovasar tradicionālais absolventu tikšanās vakars 3. jūnijā sakrita ar pilsētas svētkiem, kuros piedalījās arī tehnikuma izglītojamie. Līdz ar to absolventu tikšanās pulcēja tikai dzelzceļa programmu „jubilārus”: 1978. gada izlaiduma transporta vagonu tehniķi – 45 gadi, 2003. gada izlaiduma dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķi un transporta vagonu tehniķi – 20 gadi. Viņiem tika organizēta ekskursija pa tehnikuma telpām, parādot tehnikumā īstenotās pārmaiņas un pieejamo mūsdienīgo aprīkojumu. Visi, kas ieradās uz tikšanos, joprojām ir uzticīgi dzelzceļam: kāds strādā mūsu pilsētā, savukārt citi – Lietuvā. Visi absolventi tikšanās laikā guva daudz pozitīvu emociju un dalījās tajās ar kolēģiem.

Speciālistu sagatavošana izglītības programmās notiek gan teorētiski, gan praktiski. Pateicoties kvalifikācijas praksei pusgada garumā projektā Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”  (projekta vadītājs – direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs), izglītojamie var pilnvērtīgi sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam. Šī mācību gada laikā divas ATS-41 un LMT-41 absolventu grupas ir apguvušas profesiju Daugavpils dzelzceļa uzņēmumos. Un ne tikai. Tāpat Erasmus+ programmas projekts “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve” (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189; projekta vadītāja Sandra Celmiņa) pēdējo divu mācību gadu laikā trīs mobilitāšu ietvaros ļāva septiņiem ATS kvalifikācijas un diviem LMT kvalifikācijas izglītojamajiem mēneša garumā iepazīt Belastokas dzelzceļu Polijā. Tāpat 3.kursa laikā izglītojamie iepazinās ar profesiju plašu mācību ekskursiju laikā: ATS – LDZ Elektrotehniskajā pārvaldē (ar skolotāju Viktoru Veselovu), LMT – DLRR (ar skolotāju Konstantīnu Ivanovu).

Rezultātā izglītojamie ir ieguvuši godalgotas vietas konkursos: dzelzceļa nozares jauno profesionāļu meistarības konkursā nominācijās “Dzelzceļa transports” un “Dzelzceļa pakalpojumi”, profesiju prezentāciju konkursā ”Es – Latvijas attīstībai”. Un, kas ir pats galvenais, mācību un prakses laikā gūtā pieredze un zināšanas ir ļāvušas visiem veiksmīgi nokārtot kvalifikācijas eksāmenus.

Tomēr šobrīd dzelzceļa nozares izglītība tehnikumā saskaras ar lielu izaicinājumu – kā saglabāt divas dzelzceļa specialitātes: lokomotīvju saimniecības tehniķis un dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis? Kā cīnīties ar baumām un atbalstīt, uzturēt jau 102 gadus veco izglītības mantojumu Latgalē? Tehnikumam ir labi piemēri, kad mūsu absolventi atrod darbu savā specialitātē: DLRR jau jūlijā pieņēma darbā četrus lokomotīvju saimniecības tehniķus, kas šogad absolvēja tehnikumu. Savukārt visspilgtākais piemērs un tehnikuma lepnums ir Emīls Jansons. Lūk, ko viņš raksta: „Savas mācības Daugavpils tehnikumā iesāku 2017. gada septembrī, uzskatu, ka mana izvēle mācīties tieši tur bija pareizā un ka esmu ieguvis ļoti labas zināšanas, ļoti labus pamatus. Divus gadus pēc tehnikuma beigšanas esmu jau elektrovilciena mašīnists un joprojām turpinu ceļu, ko sāku tehnikumā, turpinu attīstīties un pilnveidoties. Runājot par iespējamo dzelzceļa attīstību Latgalē, domāju, ka dzelzceļš Latgales reģionā varētu attīstīties kopējās ekonomikas attīstības ietvaros. Iespējams, ka elektrifikācijas projekti un pārvadājumu organizācijas sistēmas optimizēšana un uzlabošana varētu uzlabot dzelzceļa pakalpojumu pieejamību, pievilcību un lietošanas ērtību gan pasažieriem, gan kravu nosūtītājiem un saņēmējiem. Tas viss varētu būt labākas nākotnes atslēga, taču tam visam nepieciešami cilvēki, kas šo procesu iesāks no idejas virzības un projekta izveides, līdz īstenošanai un sekmīgai ekspluatācijai.

Lai arī megaprojekta „Rail Baltica” ietvaros šobrīd nav paredzēta dzelzceļa līniju attīstība Latgales reģionā, tomēr tehnikuma izglītojamie piedāvā arī savu risinājumu, kā jaunajai līnijai piesaistīt mūsu reģionu un attīstīt Eiropas līmeņa dzelzceļu. Ļoti ceram, ka jauno nozares speciālistu domas un idejas tiks ņemtas vērā.

Informāciju sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja, grupu audzinātāja Ņina Smuļko