Par organizēto apspriedi ar potenciālajiem piegādātājiem

Izsludināšanas datums:

22.08.2023.

Termiņa beigu datums:

05.09.2023.

Informējam, ka Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā publicēta apspriede ar piegādātājiem.

Detalizēta informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā: https://pvs.iub.gov.lv/show/752216 un Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107301.

Apspriedes mērķis: informēt ieinteresētos piegādātājus par plānoto iepirkuma procedūru un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei.

Plānotā iepirkuma priekšmets: Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.

Pasūtītājs: Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, reģistrācijas Nr.40900039340.