Ir noslēdzies projekts \path\to\the\future.txt

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir sekmīgi noslēdzis Nordplus programmas Jauniešu apakšprogrammas projektu \\path\to\the\future.txt (NPJR 2022/10154), kas ietver viesošanos Lietuvas un Islandes skolās, kā arī ārzemju skolotāju uzņemšanu. Projekta gaitā notika intensīvas pieredzes un zināšanu apmaiņas sesijas, kurās iesaistījās gan vietējie skolotāji, gan viesi no ārvalstīm. Islandes un Lietuvas skolotāji iepazinās ar vietējo izglītības sistēmu, mācību procesu, sadarbības iespējām, mācību programmām un aprīkojumu.

Projekta laikā notika gan teorētiskas diskusijas un prezentācijas par mācību programmām un metodēm, gan praktiskas aktivitātes, piemēram, stundu vērošana un uzņēmumu apmeklējumi, kas sniedza iespēju praktiski redzēt izglītības un darba tirgus saikni. Visas šīs aktivitātes veicināja abpusēju izpratni un pieredzes bagātināšanu.

Katras projekta aktivitātes ietvaros tā dalībniekiem bija iespēja iepazīt arī uzņemošās valsts kultūru, kā arī notika diskusijas par projekta rezultātiem un turpmāko sadarbību. Dalībnieki dalījās savās pārdomās par projekta ieguvumiem un iespējām turpmākai sadarbībai, kā arī sniedza ieteikumus izglītības programmu attīstībai nākotnē.

Kopumā šis projekts ir sniedzis pienesumu gan izglītības procesa attīstīšanā, gan starpkultūru sapratnes veicināšanā. Gan Latvijas, gan Lietuvas un Islandes skolotāji guva jaunas zināšanas un pieredzi, kas turpmāk tiks izmantota izglītības procesa uzlabošanai katrā izglītības iestādē un starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Nordplus programmā īstenoto projektu “\\path\to\the\future.txt” (Nr. NPJR 2022/10154) līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padome.