Atklāts konkurss „Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā” (identifikācijas Nr. DTTT 2023/21)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU

12.09.2023.

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un nosaukums: Atklāts konkurss „Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā” (identifikācijas Nr. DTTT 2023/21)

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.10.2023. līdz plkst.08:30.

Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā atbilstoši Nolikuma prasībām.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

31.10.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „RCG Lighthouse”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 127937,30 EUR (neieskaitot PVN)