Atklāts konkurss „Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā” (identifikācijas Nr. DTTT 2023/21)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU

12.09.2023.

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un nosaukums: Atklāts konkurss „Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā” (identifikācijas Nr. DTTT 2023/21)

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.10.2023. līdz plkst.08:30.

Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā atbilstoši Nolikuma prasībām.

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

1.pielikums – Pretendenta pieteikuma veidlapa

2.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa

3.pielikums – Tehniskā specifikācija

4.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa

5.pielikums – Pretendenta apliecinājuma par finanšu apgrozījumu veidlapa

7.pielikums – Personas/apakšuzņēmēja, uz kuras spējām pretendents balstās, apliecinājuma veidlapa