Eiropas kultūras mantojuma dienas Daugavpils cietoksnī

2023. gada 9. septembrī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tūrisma NMA pedagogi – Anastasija Kočmarjova un Dmitrijs Bogdanovs – piedalījās Daugavpils cietokšņa organizētajā pasākumā, kas bija veltīts Eiropas kultūras mantojuma dienām.

Dalības mērķis bija iepazīties ar pilsētas un cietokšņa attīstības vīziju, tūrisma infrastruktūras attīstības virzieniem, tajā skaitā izzināt potenciālās prakses un darba vietas tehnikuma izglītojamajiem un absolventiem cietokšņa nākotnes attīstības perspektīvā. Tāpat tika izskatītas iespējas veidot profesionālo sadarbību starp Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma nozares profesionāļiem un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma darbiniekiem.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem tika organizēta izzinoša ekskursija, kuras laikā varēja iepazīties ar Inženieru arsenālu, tā ekspozīciju un nākotnes plāniem. Ekskursijas turpinājumā bija iespēja izpētīt degradēto Daugavpils cietokšņa nocietinājumu daļu un to atjaunošanas plānus.

Vērtīgākā pasākuma daļa bija diskusija par cietokšņa kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālākajiem jautājumiem. Tās laikā tika uzdoti vairāki vērtīgi jautājumi par cietokšņa nākotni, tūrisma un viesmīlības nozares attīstību tajā un vietējo iedzīvotāju iesaisti vides uzturēšanā.

Paldies Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra darbiniekiem un Inženieru arsenālam par iespēju piedalīties!

Informāciju sagatavoja A. Kočmarjova un I. Šuļina. Foto A. Kočmarjova