Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā!

Kopš 2001.gada 26.septembra Eiropas Savienībā tiek svinēta Eiropas Valodu diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei. Eiropas Savienībai ir raksturīga kultūras un valodu daudzveidība, un tās dalībvalstu valodas ir kultūras mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Pašlaik Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas un katrā no tām ir izteiksmīgi izteicieni, kas atspoguļo valodas unikālo dabu.

Lai veicinātu izpratni par valodu dažādību, 2023.gada 26.septembrī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma bibliotēka piedāvāja iespēju iepazīties ar daudzveidīgām grāmatām 9 valodās. Tāpat Eiropas Valodu dienas ietvaros angļu valodas skolotāja Žaneta Dalecka bibliotēkā novadīja angļu valodas stundas P-11 grupas izglītojamajiem. Mācību stundu laikā tika iepazīta tematiskā izstāde un norisinājās diskusija par valodas nozīmi sabiedrībā. Pēc tam izglītojamie tika sadalīti nelielās komandās, veica interaktīvus uzdevumus dažādās pasaules valodās un prezentēja savus darbus, mēģinot pateikt novēlējumus vairākās valodās.

Sagatavoja bibliotekāre Irēna Antonova un angļu valodas skolotāja Žaneta Dalecka