Eiropas Valodu dienas aktivitātes latviešu un vācu valodas stundās

Eiropas Valodu diena ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju, kas sniedz iespēju rīkot tematiskas aktivitātes mācību procesā, lai veicinātu izglītojamo izpratni par valodu daudzveidību Eiropā.

2023.gada 26.septembrī latviešu valodas stundās P-21 un K/V-21 grupu izglītojamie novadīja “lekcijas” saviem grupasbiedriem, stāstot par Eiropas valodām un veidojot savas vārdnīcas.

2023.gada 27.septembrī tika organizētas īpašas vācu valodas stundas. Topošie programmētāji piedalījās atraktīvā spēlē, kas sastāvēja no vairākiem kontrolpunktiem. Katrā kontrolpunktā izglītojamie pārbaudīja savas vācu valodas zināšanas, minot Eiropas valstu nosaukumus, valodas un karogus. Papildus minētajiem uzdevumiem izglītojamie izmēģināja savus spēkus interaktīvās spēlēs un lika Eiropas kartes puzli.

Savukārt topošie pavāri iesaistījās radošās aktivitātēs. Izglītojamie veidoja video materiālus, sagatavoja prezentācijas par dažādu Eiropas valstu tradicionālajiem ēdieniem, kā arī klausījās dziesmas vācu valodā.

Valoda un kultūra ir cieši saistītas, tāpēc šāda veida mācību stundas veicina valodu apguvi, kā arī sniedz iespēju iepazīt un novērtēt citu valstu kultūras mantojumu.