Erasmus Dienas 2023

Kopš 2017.gada Erasmus+ programmas dalībnieki atzīmē Erasmus Dienas. Arī šogad Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā izglītojamie un pedagogi aktīvi piedalījās Erasmus Dienu pasākumos – dalījās programmas ietvaros gūtajā pieredzē, piedalījās zibakcijā, veidojot programmas nosaukumu, kā arī piedalījās Erasmus+ labirintā, kur vairākās stacijās veica dažādus ar Erasmus+ programmu saistītus uzdevumus, piemēram, rakstīja Erasmus haiku, zīmēja asociācijas ar Erasmus+ programmu u.c.

Vislielāko interesi raisīja spēle „Erasmus+ labirints” – šogad spēlē piedalījās 29 komandas, kas pārstāvēja topošos pavārus, konditorus, viesmīlības pakalpojumu speciālistus, datorsistēmu tehniķus, loģistikas darbiniekus, elektrotehniķus, programmētājus, klientu apkalpošanas speciālistus, atjaunojamās enerģētikas tehniķus un komercdarbiniekus. Spēles ietvaros komandas veica 7 uzdevumus, kas ļāva viņiem ne tikai parādīt savas zināšanas un prasmes, bet arī apgūt jaunas un paplašināt savu redzesloku, kā arī dalībnieki guva daudz pozitīvu iespaidu un stiprināja savu vēlmi piedalīties dažādās Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs.

Spēlē 1.vieta tika izcīnīta ar lielu laika pārsvaru, savukārt ļoti sīvā konkurencē gan 2., gan 3. vieta tika piešķirta uzreiz divām komandām, kas finišēja ar vienādu laiku. Tomēr arī pārējie dalībnieki no uzvarētājiem atpalika tikai par pāris minūtēm.

1. vieta: komanda „Girls in black” (Alīna Kokina, Juliana Lukša, Ludmila Fadina, K/V-21)

2. vieta: komanda „2.kursa pavārs – programmētājs” (Gļebs Golubevs, PR-21, Maksims Petkevičs, PR-21, Veronika Aleksandrova, P-21)

                komanda „DT-41” (Jakovs Sokolovs, Dmitrijs Vasiļjevs, Ņikita Leontjevs, DT-41)

3. vieta: komanda „Biroja fejas” (Ksenija Suharževska, Adelina Stoļarova, Margarita Sauleviča, LD-11)

                komanda „EVK14” (Evita Rimoviča, Viktorija Iljina, Karolina Levicka, V-14)

Apsveicam spēles uzvarētājus!

Un ikvienam tehnikuma izglītojamajam un pedagogam novēlam aktīvi piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs, paplašināt redzesloku, gūt jaunu pieredzi un spilgtas emocijas turpmākajai dzīvei un darbam.

Informāciju sagatavoja inovāciju un attīstības nodaļa