Ēdināšanas festivāls Rokišķos nedēļas garumā

No 09.10.2023. līdz 13.10.2023. Rokišķu profesionālās izglītības centrā (Lietuva) četri Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma darbinieki (Inna Barkova, Anita Lazuko, Oksana Zuboviča un Jānis Punculis) piedalījās Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas Junior apakšprogrammas projekta “Career Path in Dining” (“Karjeras izaugsme ēdināšanas nozarē”; Nr. NPJR-2023/10339) aktivitātēs. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties trīs profesionālās izglītības iestādēm: Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (Latvija), Rokišķu profesionālās izglītības centrs (Lietuva), Rakveres profesionālā skola (Igaunija).

No pirmdienas līdz piekdienai dalībnieki vēroja praktisko mācību un teorētisko izglītības procesu Rokišķu profesionālās izglītības centrā. Pirmdien iepazināmies ar Lietuvas vispārējās un profesionālās izglītības sistēmu. Jāpiemin, ka Rokišķu profesionālās izglītības centrs īsteno līdzvērtīgas mācību programmmas kā Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

Otrdienas nodarbībā projekta dalībnieki iepazinās ar lietuviešu nacionālā ēdiena – cepelīnu – sagatavošanas un gatavošanas procesu. Skolotāji dalījās pieredzē ar recepšu un kulinārajām īpatnībām. Otrdienas vakars tika piepildīts ar kultūras mantojumu – iepazinām, kā Jodupes uzņēmumā tiek gatavots šakotis.  

Trešdienas un ceturdienas nodarbības bija veltītas zaļās domāšanas specifikai – bezatkritumu pārstrādei ēdināšanas nozarē. Vienlaicīgi iepazināmies arī ar ēdināšanas nozares izglītojamo karjeras izglītību, atbalstu un plānošanu Rokišķu profesionālās izglītības centrā.

Katru dienu projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Lietuvas vēsturi un kultūras mantojumu Rokišķos un Rokišķu novadā. Pēcpusdienās iepazināmies ar prakses vietām – ēdināšanas nozares uzņēmumiem “Pupele”, “Obelu Melunas” un ”Vecas grafas”.

Piekdien Rakveres profesionālās skolas, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un Rokišķu profesionālās izglītības centra projekta dalībieki dalījās pieredzē, kas tika iegūta aktivitātēs. Nedēļa prakses ir par maz, lai iepazītu Rokišķus, bet pietiekoši, lai iegūtu jaunus draugus un gatavotos nākamajām projekta pieredzes apmaiņas vizītēm, kas notiks februārī Rakverē (Igaunija) un aprīlī Daugavpilī (Latvija). 

Informāciju sagatavoja Jānis Punculis