Stundu vērošana Somijas skolā

No 2023. gada 8. oktobra līdz 15. oktobrim Somijas pilsētā Rāhē (Raahe) tika īstenota Eiropas Savienības Erasmus + projekta “Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr.2022-1-LV01-KA122-VET-000074272) aktivitāte – mācību stundu un mācību procesa vērošana. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītības programmu “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, “Frizieru pakalpojumi”, “Pavārs”, „Restorānu pakalpojumi” pedagogi Inese Šuļina, Valentīna Saulīte, Žanis Sproģis un Oļegs Porietis piedalījās Braahes izglītības centra mācību procesā, vērojot frizieru, pavāru mācību stundu un praktisko nodarbību īstenošanu. 

Mācības notika dažādās izglītības centra ēkās, kas devu iespēju arī iepazīt kopējo izglītības centra organizācijas  shēmu. Lietderīga pieredze tika gūta praktisko darbu organizēšanas plānošanā, īstenošanā un audzēkņu sasniegtā rezultāta tālākā vērtēšanā. 

Īpaši interesanti bija vērot mācību darba vietu aprīkojumu, inventāra un instrumentu komplektāciju, kā arī lietotos produktus un materiālus. Tika vilktas paralēles starp Latvijā un Somijā pieņemtiem higiēnas noteikumiem attiecībā uz darba vietas un apģērba higiēnu.

Pedagogu gūtā pieredze un kompetences tiks izmantotas attiecīgo specialitāšu mācību procesa pilnveidošanā un labāku mācību rezultātu sasniegšanā. Brauciena dalībnieki dalīsies pieredzē ar nozaru metodiskajām apvienībām un izglītības jomu pedagogiem.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu „Jaunas kompetences, pieredze, iniciatīva un inovācijas ilgtspējīgai profesionālai izglītībai” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000074272) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja skolotājas Inese Šuļina un Valentīna Saulīte